TÅRNÅSEN: Da dispensasjonssøknaden fra Selvaag var til behandling i Utvalg for miljø og plan (UMP), ble det igjen debatt om hvordan Kornmoenga-området skal se ut.
Selvaag ønsket å bygge tre rekkehus i stedet for tre blokker på den gjenværende området som ikke er bygget.
Rådmannen gikk imot søknaden med den begrunnelse at rekkehusene som var foreslått, ikke holdt mål i forhold til hva kommunen ønsket.

Ny vending

Da politikerne skulle behandle søknaden, tok saken en ny vending.

Ap, FrP og Uavhengige gikk sammen om et forslag om å støtte rådmannens forslag, men samtidig gi Selvaag tillatelse til å få bygge blokker med svalganger. De første blokkene som ble oppført, var med svalganger, noe kommunen ikke vil ha. I reguleringsplanen står det at det ikke skal bygges blokker med svalganger på Kornmoenga.
Høyre foreslo å gi Selvaag medhold, slik at det blir bygget rekkehus.

– Hensynet til boforhold med færre og større leiligheter i passivhus standard, vil ha en effekt på hele området og bidra til noe redusert trafikkbelastning. Det er også positivt med utgang til balkonger i alle etasjer. Og fordelene med de tre rekkehusene er klart større enn ulempene, sa utvalgsleder Siv Kaspersen (H).

Fellesforslaget til Ap, FrP og U fikk flertall med fem stemmer mot Høyres fire. Dermed må Selvaag bygge blokker i stedet for rekkehusene de ønsket å oppføre.

Les også:– Her er det en drøm å bo

– Uheldig

– Det er uheldig for Selvaag å gå tilbake til blokker med svalgang, sa utvalgsleder Kaspersen etter voteringen.

Marit Bortelid Mæland (H) ville også ha rekkehus.

– Det vil gi en bedre bokvalitet med færre mennesker. Og så er jeg opptatt av forutsigbarhet for utbyggerne, sa Bortelid Mæland.

Mens flertallet var veldig fornøyd med at deres forslag gikk igjennom.

– Vi er bekymret for ungdommens mulighet til å komme inn i boligmarkedet i Oppegård. Med flere blokkleiligheter vil de få bedre sjanser, sa Anne Beth Skrede (Ap).
– Jeg hadde vært veldig ukomfortabel med å halvere boligtilbudet på Kornmoenga. Det har vært vårt store dilemma, la Bjørn Gunnar Ganger til.

– Det kan ikke virke vinglete for utbyggere at dere går tilbake til det som var utgangspunktet til reguleringsplanen?

– Vinglete? Nei. Det er ikke for sent å være klok, mener Ganger.

– Tilbake til start

Prosjektdirektør i Selvaag, Sverre Molvik, mener de nå er tilbake til reguleringsforslaget Selvaag la frem i 2011, som fikk nei av kommunen.

– Igjen blir vi veldig overrasket. Her går politikerne imot sin egen reguleringsplan. Det er ikke noe stort problem for oss å bygge blokker med svalganger i stedet for rekkehus. Men jeg håper vi kommer i mål nå. Det har vært mye frem og tilbake, så nå håper jeg at vi kan få satt i gang byggingen, kommenterer Molvik.