KOLBOTN: Begge styrelederne i naboesameiene til Kantor Terrasse er skeptiske til høyden på blokkene som er planlagt.


For Strandliveien Boligsameie er det først og fremst de dårlige solforholdene som de vil få, som er det største problemet.

– Ut ifra tegningene vil nesten hele utearealet på Strandliveien Boligsameie være uten sol ved vår- og høstjevndøgn klokken 17, som er kommunens krav. Og det kan vi ikke akseptere, sier styreleder Terje Ilje.

Han mener at mye vil være gjort ved å flytte blokkene litt nærmere Kolbotnveien enn det som er planlagt.
I tillegg er sameiet skeptisk til valget av lamellblokker i stedet for lette og gjennomsiktige «byvillaer».

– Det vil oppstå en sammenhengende «mur» langs Kantorveien, og i kommuneplanen er det bestemt at bygningsvolumene skal være mindre og ha en lettere karakter enn sentrumsbebyggelsen. Vi vil derfor at det deles opp i «byvillaer» i stedet for de planlagte lamellblokkene, utdyper han.

Store og lange

Sameiet i Kolbotnveien 36, 38, 40 mener også at de to planlagte blokkene vil skille seg for mye ut i forhold til de andre blokkene som er oppført.

– De blir for lange og store, og bryter i stor grad med den arkitektur som er valgt i Kolbotnveien, Liaveien og Strandliveien. De nye blokkene skulle i mye større grad gjenspeile denne arkitekturen. Ved å endre på dette, vil blokkene fremstå som mindre ruvende, skriver styreleder Morten Jørstad i en uttalelse.

Redd for trafikken

Begge boligsameiene er bekymret for anleggstrafikken i byggeperioden, og ønsker den lagt til Kolbotnveien. Noe rådmannen har bekreftet vil skje.
De er også bekymret for den økende trafikkmengden som vil komme i Kantorveien, og har ulike forslag på hvordan kommunen skal løse dette.
Kommunen vil gå for en snuplass i syd i planområdet, slik at Kolbotnveien blir blindvei, samt regulere for et venstresvingfelt i krysset Kolbotnveien og Strandliveien.