OPPEGÅRD: – Når tilbud finnes og du kan eller vil betale for bruk av private tjenester, så ser jeg ikke problemer med det. Det bidrar om ikke annet til at folk forlater den offentlige køen, og dermed rykker andre frem, uttaler ordfører i Oppegård, Ildri Eidem Løvaas (H).


– Skulle jeg driste meg til litt høyttenkning rundt det med spesialisthelsetjenestetilbud som jo ikke er kommunenes ansvar, så vil jeg si at det viktigste er at det er tilstrekkelig kapasitet i spesialisthelsetjenesten og mindre viktig at den finnes på dørstokken. Her som i andre sammenhenger er robuste fagmiljøer viktig for god kvalitet.

Klikk deg tilbake til hovedsaken her