OPPEGÅRD: – Ved å skyve stadig flere oppgaver og ansvar på kommunene, rasjonerer staten på spesialisthelsetjenester, sier Camilla Mollatt, Oppegård Frp.

– Når regjeringen snører igjen pengesekken, fører det til at de med kroniske plager blir enda dårligere, i verste fall langtidssykmeldte. Mange utvikler lettere depresjon, og sykdomsbildet kompliseres. Dette er alvorlig for de det gjelder og ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. Mennesker som kunne bidratt til verdiskapning, blir en utgiftspost og føler seg verdiløse. Samtidig øker kommunale forskjeller. Vi er på god vei til å skape et klasseskille, der de med nok penger kan kjøpe seg plass i køen og bedre helse, sier hun.

Klikk deg tilbake til hovedsaken her