Gå til sidens hovedinnhold

Uenige i konklusjonen om brannsikkerhet

Artikkelen er over 12 år gammel

Utbyggerne av Tårnåsen bo og aktivitetssenter er sterkt uenige med konklusjonene i den branntekniske rapporten fra Skansen Consult.

TÅRNÅSEN: På oppdrag fra Oppegård kommune utarbeidet Skansen Consult en rapport om brannsikkerheten ved bodelen av senteret i Valhallaveien 62. Denne konkluderte med at det var flere feil som må rettes opp. Dette er TR-Byggutvikling og rådgiver i brannteknikk, Michael Blümlein, sterkt uenige i.

15 punkter

Oppegård kommune har kommentert 15 punkter som de vil ha dokumentert og utbedret. Utbyggerne mener at alt er i orden på samtlige punkter, eller at det som kommunen påpeker ikke er påkrevet.
– Vi registrerer at det i rapporten legges til grunn at det er en sengeliggende pasient i boligdelen, og at dette utløser krav til brannsikkerhet, som ikke er lagt til grunn for brannprosjektering av bygget. Kontrakten med Oppegård Omsorgsbygg KF er å bygge et bo- og aktivitetssenter, ikke et sykehjem med sengeliggende pasienter. Slik vi ser det vil dette medføre at deler av punkt fem i rapporten (punkt 7 i kommunens brev) er utarbeidet på feil grunnlag. Videre vil dette lukke hele punkt 12 i kommunens brev, skriver Steinar Kvistad i TR-Byggutvikling i svarbrevet til kommunen.

Amerikansk standard

Kommunen har i sitt brev bedt om dokumentasjon som viser at sprinkleranlegget tilfredsstiller kravene. TR Byggutvikling mener at dette er en amerikansk standard som ikke er juridisk bindende i Norge.
– En kan få inntrykk av at Skansen Consult har lett med lys og lykte etter feil og mangler ved prosjekteringen, noe forholdene nevnt under punkt 9-12 kan tyde på, skriver spesialrådgiver i brannteknikk Michael Blümlein.
Det er i første rekke trappene og svalgangen som fungerer som nødutgang. Dette har beboerne reagert på.
Blümlein skriver i sitt svar til kommunen at løsningen med sprinkleranlegg gir like gode eller bedre personsikkerhet enn med preaksepterte løsninger.
– En eventuell brann på svalgangen vil i tilfelle bare føre til svak antennelse av limtretaket i etasjen over, da kledningen er brannimpregnert og rekkeverket utført i ubrennbare materialer, skriver Blümlein videre.
Han har for øvrig sendt brev både til kommunens administrasjon og til medlemmer i Utvalg for Miljø og Plan. Blümlein mener at kommunen i denne saken har brutt forvaltningsloven og god forvaltningsskikk.