Uenige i konklusjonen om brannsikkerhet

De som bygde Tårnåsen bo- og aktivitetssenter mener at løsningen med sprinkling gjør at bygget er bedre brannsikret enn hva som er vanlig.

De som bygde Tårnåsen bo- og aktivitetssenter mener at løsningen med sprinkling gjør at bygget er bedre brannsikret enn hva som er vanlig.

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Utbyggerne av Tårnåsen bo og aktivitetssenter er sterkt uenige med konklusjonene i den branntekniske rapporten fra Skansen Consult.

DEL

TÅRNÅSEN: På oppdrag fra Oppegård kommune utarbeidet Skansen Consult en rapport om brannsikkerheten ved bodelen av senteret i Valhallaveien 62. Denne konkluderte med at det var flere feil som må rettes opp. Dette er TR-Byggutvikling og rådgiver i brannteknikk, Michael Blümlein, sterkt uenige i.

15 punkter

Oppegård kommune har kommentert 15 punkter som de vil ha dokumentert og utbedret. Utbyggerne mener at alt er i orden på samtlige punkter, eller at det som kommunen påpeker ikke er påkrevet.
– Vi registrerer at det i rapporten legges til grunn at det er en sengeliggende pasient i boligdelen, og at dette utløser krav til brannsikkerhet, som ikke er lagt til grunn for brannprosjektering av bygget. Kontrakten med Oppegård Omsorgsbygg KF er å bygge et bo- og aktivitetssenter, ikke et sykehjem med sengeliggende pasienter. Slik vi ser det vil dette medføre at deler av punkt fem i rapporten (punkt 7 i kommunens brev) er utarbeidet på feil grunnlag. Videre vil dette lukke hele punkt 12 i kommunens brev, skriver Steinar Kvistad i TR-Byggutvikling i svarbrevet til kommunen.

Amerikansk standard

Kommunen har i sitt brev bedt om dokumentasjon som viser at sprinkleranlegget tilfredsstiller kravene. TR Byggutvikling mener at dette er en amerikansk standard som ikke er juridisk bindende i Norge.
– En kan få inntrykk av at Skansen Consult har lett med lys og lykte etter feil og mangler ved prosjekteringen, noe forholdene nevnt under punkt 9-12 kan tyde på, skriver spesialrådgiver i brannteknikk Michael Blümlein.
Det er i første rekke trappene og svalgangen som fungerer som nødutgang. Dette har beboerne reagert på.
Blümlein skriver i sitt svar til kommunen at løsningen med sprinkleranlegg gir like gode eller bedre personsikkerhet enn med preaksepterte løsninger.
– En eventuell brann på svalgangen vil i tilfelle bare føre til svak antennelse av limtretaket i etasjen over, da kledningen er brannimpregnert og rekkeverket utført i ubrennbare materialer, skriver Blümlein videre.
Han har for øvrig sendt brev både til kommunens administrasjon og til medlemmer i Utvalg for Miljø og Plan. Blümlein mener at kommunen i denne saken har brutt forvaltningsloven og god forvaltningsskikk.

Artikkeltags