Først og fremst vil jeg takke hver enkelt av dere som har vist deres tillit til meg og Arbeiderpartiet ved å gi deres stemme ved dette valget. Det er med stor ydmykhet og takknemlighet jeg nå kan si at jeg har fått 131 personstemmer og 23 slengere, og har blitt valgt inn i kommunestyret som Arbeiderpartiets representant. Jeg lover dere at jeg ikke vil svikte denne tilliten.

Jeg vil være en høylydt og sterk stemme for de mest sårbare i Nordre Follo. Det er mitt mål å bruke all min utdanning og erfaring til å gjøre vår kommune til en av de beste i hele Norge. Men mine ord skal ikke bare være tomme løfter, de skal følges opp med handling. Jeg er fast bestemt på å arbeide hardt for å oppnå konkrete resultater som forbedrer livene til innbyggerne våre.

Som representant for Arbeiderpartiet vil jeg jobbe for å fremme en politikk som er rettferdig, solidarisk og bærekraftig. Arbeiderpartiet vil prioritere viktige områder som helse, utdanning, arbeidsliv og miljø. Vi vil jobbe for å styrke velferdssamfunnet vårt og sikre like muligheter for alle innbyggere, uavhengig av bakgrunn eller økonomisk situasjon.

Vi i Nordre Follo Arbeiderparti vil også fokusere på å bygge sterke lokalsamfunn der folk trives og har gode levekår. Dette innebærer å investere i infrastruktur, kultur, idrett og fritidstilbud. Vi vil legge til rette for at Nordre Follo blir et attraktivt sted å bo, jobbe og oppdra familien sin.

Jeg ønsker å være en politiker som er tilgjengelig og lyttende. Jeg vil være tilstede i nærmiljøet, møte innbyggerne og ta deres bekymringer og innspill på alvor. Gjennom dialog og samarbeid kan vi sammen finne gode løsninger som gagner fellesskapet.

En ting jeg ønsker å starte er "Siggerud gjengen", en tverrpolitisk gruppe som jobber for områdeløft i Siggerud. Vi må stå sammen på tvers av partigrensene og frivillige organisasjoner for å sikre at alle deler av vår kommune får den oppmerksomheten og støtten de fortjener. Sammen kan vi skape en bedre fremtid for Siggerud og hele Nordre Follo.

Jeg vil også jobbe for å styrke demokratiet vårt og øke innbyggernes innflytelse. Det er viktig at folk føler seg hørt og inkludert i beslutningsprosesser som angår dem. Derfor oppfordrer jeg alle til å engasjere seg, delta i debatter og bruke sin stemme for å påvirke utviklingen av vår kommune.

Jeg vil være en politiker som er engasjert i enkeltsaker. For meg er enkeltsaker grunnsteinen i demokratiet vårt. Jeg tror på kraften i å lytte til innbyggernes bekymringer og ønsker, og jobbe aktivt for å løse dem. Hvis du har noe på hjertet som du ønsker å dele med meg, oppfordrer jeg deg til å sende en e-post til [email protected]. Jeg vil alltid være her for å lytte og handle der det er nødvendig.

Jeg ønsker også å benytte anledningen til å gratulere Høyre for deres valgseier. Vi lever i en demokratisk nasjon der mangfoldet av meninger er en styrke. Jeg ser frem til konstruktive diskusjoner og samarbeid med alle partier for å finne de beste løsningene for vår kommune.

Til slutt vil jeg takke familie, partikolleger, venner og støttespillere for all støtte og oppmuntring under valgkampen. Uten deres tro på meg og mitt arbeid, hadde jeg ikke vært her i dag. Jeg lover dere at jeg vil gjøre mitt beste for å leve opp til deres forventninger og fortsette å kjempe for Nordre Follo og dets innbyggere.

Jeg ser frem til å representere dere alle i kommunestyret og jobbe sammen for å gjøre Nordre Follo til et enda bedre sted å bo og leve. Sammen kan vi skape en kommune som er preget av samhold, rettferdighet og fremgang. Den virkelige valgkampen for meg begynner 10. oktober 2023, når det nye kommunestyret blir konstituert.

Shahram Ariafar, Arbeiderpartiets representant i kommunestyret, Siggerud