Gå til sidens hovedinnhold

Oppsiktsvekkende uttalelser fra samferdselsministeren.

Føljetongen om jernbanereformen i landets aviser fortsetter. Aftenposten med sin grundige gravejournalistikk, avdekker graverende fakta rett som det er. Dette ser ut til å være ubehagelige fakta for samferdselsministeren, som også kommer med innrømmelser.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som forventet så ble EUs 4. Jernbanepakke vedtatt i Stortinget for kort tid siden. Overskrifter i landets største aviser har ikke latt vente på seg. Jernbaneskandalen kalles den, og det er dårlig politisk håndverk det handler om. Aftenposten har kunnet avsløre at jernbanereformen har kostet 1 mrd. kroner (så langt). Ut fra dette blir statsråd Hareide stilt en del spørsmål som han svarer meget dårlig på.

Hareide blir stilt spørsmål om selve utgangspunktet for nødvendigheten av reformen. Svaret hans var at «vi hadde en skakkjørt og ineffektiv jernbane. Passasjerene sto ikke i sentrum». Slik kan altså en erfaren toppolitiker svare på årsaken til tidvis kaos tidligere. Som mange vet så er det grundig dokumentert tidligere at over 70 % av alle forsinkelser skyldes feil på infrastrukturen. Altså de meget dårlige rammebetingelsene som togtrafikken hadde. Bevilgninger fra Stortinget til utskifting av dårlig skinnegang og umoderne signalanlegg lå i flere tiår på et minimumsnivå. Og ikke minst var det mange materielltyper som verken tåler kulde eller sterk varme.

Slike ting skaper stor misnøye over tid. For den vanlige reisende som kanskje kommer hjem en time forsinket gang etter gang, så er det ett fett hvor i systemet feilen ligger. Tilliten til NSB ble satt kraftig på prøve år etter år. Men når stortingsrepresentanter, som er ansvarlige for de meget store investeringsetterslepene, fremsetter slike påstander uten å blunke, så er det meget kritikkverdig. Saksordfører for jernbanepakke 4, Jon Gunnes, Venstre, følger opp.: «Jernbanen skal være til for passasjerene. Tidligere var det mest for de ansatte, som en stat i staten med dårlige togtilbud. Konkurranse er kommet for å bli».

Når alt kommer til alt, så er det ikke mye nytt som kan fremvises for en vanlig reisende. Togene har blitt pyntet med nye farger. Tidligere var de fleste togene røde. Nå har vi fått grønne, lysegrønne, blå, lyseblå og grå. De lokomotivene som er igjen, har metall/gråfarge. Alle støttefunksjoner i jernbanesektoren skulle ha sine roller. Bli bedre på det de var gode på. Vi får vente og se. Det som det definitivt har ført til er en flerdobling av antallet ny direktører. Disse har igjen sine underdirektører. Da kommer vi opp i en betydelig størrelse på antall administrasjoner. Og ikke minst har det foregått en lønnsbonanza uten sidestykke i norsk offentlig styring. Helt ubegripelig stort, og driver opp lønnsnivået i samfunnet generelt.

Det som er helt sikkert fremover er at landets største aviser kommer til å grave videre om virkeligheten i dette som har foregått. Politikere har tatt viktige beslutninger om tog, og som utrolig nok har sammenlignet det med liberalisering på telesektoren, flyruter og ferjeruter m.m. Samferdselspolitikere fra Akershus i denne diskusjonen ser ikke ut til å finnes. De ligger i alle fall veldig lavt i terrenget i en diskusjon som aldri vil bli lett å forsvare av mange årsaker. I et valgår blir neppe denne saken en vinnersak for den sittende regjering når nye fakta kommer frem. Sannsynligvis det motsatte.

Kommentarer til denne saken