OSLO/AKERSHUS: Elbilsalget når stadig nye høyder og viser at folk gjør som politikerne ønsker. Kraftig vekst og et mål om kun elbiler i salg som nye biler i 2025, krever lading. En fersk rapport fra NAF viser at det i Oslo og Akershus kreves 1109 hurtigladepunkter. - Vi trenger både nye og sterkere ladere, og det haster, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF i en pressemelding.

For å lykkes med overgangen til elektriske biler må politikerne følge opp den sterke økningen i antall solgte elbiler med å sørge for at det blir trygt og forutsigbart å bruke elbil. Det må gjelde hele landet og på langtur. Hurtiglading er på topp tre blant hindrene for å gå over til elbil, viser en undersøkelse NAF har gjort blant sine medlemmer. Bare bilens rekkevidde og hengerfeste anses som viktigere.

- Nå haster det å få fart på utbyggingen av hurtigladere! Vi trenger et taktskifte, sier Camilla Ryste. - For å unngå ladekrise må politikerne få på plass en god nasjonal ladeplan raskt, fortsetter hun.

Hurtigladere brukes først og fremst på langtur og da er hovedveiene viktige. På E18 mellom Oslo og Kristiansand må det bygges ut 289 antall ladepunkter. Mens mellom Oslo og Bergen må det på plass 51 ladepunkter, og mellom Oslo og Trondheim må det på plass 210 hurtigladepunkter.

- Det er avgjørende at folk kan lade raskt og lettvint underveis. Da må det være nok ladere, de må fungere og folk må slippe ladekø, sier Ryste.

5000 må bygges over hele landet

NAF-rapporten viser at for hele landet må det bygges nær 1400 nye ladepunkter bare i 2019. De to største ladeoperatørene, Fortum og Grønn Kontakt, planlegger 400-500 i løpet av året, så gapet er stort.

- Vi har allerede kommet skjevt ut. Takten på utbygging må økes raskt, slår Ryste fast.

Totalt for hele landet må det komme på plass 5000 ladepunkter i løpet av de neste seks til syv årene. I tillegg krever nye elbiler med større batterier, kraftigere ladere.