Oslo og Follo Bil tapte sak mot Fjellinjen i tingretten. – Saken bør gå helt til Høyesterett, mener Henning Holstad

Da Oslo og Follo Bil AS sto med over 5000 kroner i ubetalte bompenger, sendte Fjellinjen kravet til inkassoselskapet. Oslo og Follo Bil betalte bompengene, men nektet å betale utgiftene til inkasso og inndrivelse. I stedet stevnet selskapet ved styreleder Henning Holstad bompengeselskapet for retten - og tapte.