Gå til sidens hovedinnhold

Nytt tunnelløp gir økt sikkerhet

Oslofjordtunnelen

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Brannen i Oslofjordtunnellen skaper naturlig nok debatt om sikkerheten ved tunneler generelt og Oslofjordtunnelen spesielt. TØI har laget en rapport som ble offentliggjort 17.1. i år. Rapporten har følgende hovedkonklusjoner:

«Tunge kjøretøy er overrepresentert i statistikken over brann og tilløp til brann i norske veitunneler, spesielt gjelder dette tunneler med høy stigningsgrad. Det finnes godt over 1100 veitunneler i Norge. Veitunnelene er vanligvis minst like sikre eller sikrere enn tilsvarende veistrekninger i fri luft.»

Undersjøiske veitunneler som har høy trafikkmengde og høy tungbil-andel er spesielt utsatte. Statens vegvesen har ført en statistikk over ulykkene i Oslofjordtunnelen i form av en veilogg.

Syv trafikkulykker

Fra 2000 til og med 2010 ble det registrert syv trafikkulykker i tunnelen. Med om lag 5000 kjøretøy som gjennomsnittlig trafikkerer tunnelen gir dette en ulykkesfrekvens på 0,048 ulykker pr. million kjøretøykilometer, noe som vurderes til å være omtrent halvparten av normal ulykkesfrekvens for undersjøiske tunneler. Alvorlighetsgraden for enkelt av hendelsene har imidlertid vært høy.

Etter brannen 23. juni 2011 ble det gjennomført en lang rekke tiltak som både reduserer faren for ulykker og konsekvensen av dem. Blant annet redusert fart, gjennomsnittsmåling med fotoboks i begge retninger og etablering av 25 evakueringsrom.

Brannen i Oslofjordtunnelen minutt for minutt

I forslaget til Nasjonal transportplan 2018 -29 er det foreslått et nytt tunnelløp parallelt med dagens. Fordelen med det er at det kan realiseres nå og vil løse hovedproblemene for Oslofjordtunnelen – de mange stengningene.

Det vil også gjøre det mulig å etablere de planlagte rømningsveiene mellom tunnelene. Vi må også ta i betraktning at ny overvåkingsteknologi (varmesøkende kameraer o.l.) og moderne biler, vil redusere faren for brann i norske tunneler ytterligere.

Vil ta mange år

En broløsning over Oslofjorden vil ta mange år å realisere. Broalternativet som er foreslått vil berøre sentrale verneområder i forbindelse med Håøya. Kostnaden med bro er også vesentlig høyere og ville være et langt mer krevende infrastrukturprosjekt å få gjennomført så raskt som behovet i dag tilsier.

Kommentarer til denne saken