Har bedt Statens vegvesen planlegge bygging av nytt løp i Oslofjordtunnelen

LØP NR. 2: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har bedt veivesenet om å starte planlegging av det andre løpet i Oslofjordtunnelen.

LØP NR. 2: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har bedt veivesenet om å starte planlegging av det andre løpet i Oslofjordtunnelen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Samferdselsdepartementet har nå sendt oppdragsbrev til Statens vegvesen om å planlegge bygging av nytt tunnelløp på Oslofjordtunnelen, i dagens trasé.

DEL

FROGN: Det skriver regjeringen i en pressemelding mandag, ifølge Amta.

Stortinget ga tydelige signaler om bygging av nytt tunnelløp i dagens trase for E134 over Oslofjordtunnelen (tidligere rv. 23) i behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029, og nå har Samferdselsdepartementet dermed oppfylt dette ønsket fra Stortinget.

Irritasjon

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen påpeker at områdene rundt Oslofjorden er det største bo- og arbeidsmarkedet i Norge, og at en effektiv krysning av Oslofjorden er essensiell for utviklingen av regionen.

– Dagens tunnelløp gir ikke tilfredsstillende kryssing av Oslofjorden. Ved vedlikeholdsarbeid eller ulykker stenges tunnelen for all trafikk. Det gir dårlig forutsigbarhet og skaper betydelig irritasjon for bilistene, sier samferdselsministeren, som mener at den valgte løsningen raskest vil gi forbedringer av dagens situasjon.

– Med to separate tunnelløp øker vi trafikksikkerheten betydelig, og vil kunne ha god trafikkavvikling også under vedlikeholdsarbeid eller ved ulykker. Sammen med øvrige prosjekter på strekningen vil vi få på plass en god firefelts løsning som binder sammen E6 og E18. Sammen med pågående prosjekt på E16 vest og nord for Oslo ser vi nå muligheten for en «ringvei» rundt Oslo, sier Solvik-Olsen i pressemeldingen.

Sikkerhet

Videre skal Statens vegvesen vurdere hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet, og i dette arbeidet vil det være viktig med et godt samarbeid mellom Statens vegvesen og lokale brannmyndigheter.

Det er imidlertid fremmet en klage om prosjektet for ESA, og denne prosessen følges nøye både av Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet.

Artikkeltags