Stiller spørsmål om Oslofjordtunnelen til samferdselsministeren

HVA MED SIKKERHETEN: Nina Sandberg (Ap) mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen må svare på sikkerheten i Oslofjordtunnelen.

HVA MED SIKKERHETEN: Nina Sandberg (Ap) mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen må svare på sikkerheten i Oslofjordtunnelen.

Artikkelen er over 2 år gammel

Tidligere ordfører i Nesodden Nina Sandberg har ikke sluttet å bekymre seg over sikkerheten i Oslofjordtunnelen.

DEL

OSLO: Nina Sandberg sitter i dag som stortingsrepresentant for Akershus Ap. Etter onsdagens dødsulykke i Oslofjordtunnelen spør hun samferdelsminiteren Ketil Solvik-Olsen igjen om sikkerheten i tunnelen.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre flere ulykker i Oslofjordtunnelen? er spørsmålet hun har sendt til statsråden.

Hun mener sikkerheten i Oslofjordtunnelen må sikres bedre enn den er i dag.

– 17. januar skjedde det beklageligvis igjen en alvorlig ulykke i Oslofjord tunnelen, denne gangen den dødsulykke. Ulykkesfrekvensen i denne undersjøiske tunnelen er ikke spesielt høy, men alvorlighetsgraden er høy, sier hun.

Sandberg og tidligere Ski-ordfører Tuva Moflag har tidligere sagt at de vil ha bro over Oslofjorden. Det ønsket er ikke tatt til følge. I stedet planlegges det et nytt tunnelløp under fjorden. I mellomtiden skal trafikken gå igjennom det ene tunnelløpet. Det Sandberg spør seg, er om hva som skjer i mellomtiden.

– Jeg ber om øyeblikkelig sikring av tunnelen fordi det berører så mange. Når det skjer noe, ser vi at konsekvensene kan bli fatale. Det er jo derfor fagfolkene i Vegvesenet anbefalte bro, og som jeg vet statsrådens parti også har villet, sier hun.

I 2016 var Oslofjordtunnelen stengt annenhver dag på grunn av uhell, ulykker, brann, tunge kjøretøy med stans, og annet. Våren 2017 var tunnelen stengt i flere uker, og måtte gjennom omfattende reparasjoner på grunn av skader etter brann i en lastebil.

– Statens vegvesen har anbefalt bro over Oslofjorden, men Stortinget har vedtatt midler til to tunnelløp i Nasjonal Transportplan. I handlingsprogrammet for 2018–2023 for Statens vegvesen står det at det fortsatt er usikkert om det blir bro eller tunnel, men i følge politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet legges det til grunn bygging av nytt tunnelløp, skriver Sandberg i sitt brev til ministeren.

Hun påpeker videre at Riksrevisjonens undersøkelse av særlig risikoutsatte tunneler har begrunnet en anbefaling til Samferdselsdepartementet om å besørge at Vegdirektoratet bidrar til en systematisk trygghetsforvaltning.

– Oslofjordtunnelen er lang, har bratt stigning, er svært trafikkert, også av tyngre vogntog. Disse risikofaktorene tilsier at sikkerheten må tas på høyeste alvor. Selv om Samferdselsdepartementet har sagt de skal følge opp Riksrevisjonens anbefalinger, trengs i dette tilfelle konkrete, effektive, forebyggende tiltak, mener Sandberg.

Nå ber hun samferdselsministeren gjør flere sikringstiltak før et nytt tunnelløp er på plass slik at det ikke skjer flere ulykker.

Artikkeltags