Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha hovedsetet for politi i Akershus

Artikkelen er over 5 år gammel

Akershus fylkeskommune mener hovedsetet til nye Øst politidistrikt må legges til Lillestrøm eller Ski.

I oktober la Politidirektoratet (POD) fram sitt høringsforslag til plassering av hovedkvarteret for det nye Øst politidistrikt som skal opprettes 1. januar 2016. I forslaget ble både Lillestrøm og Ski vraket, i stedet falt valget på Grålum ved Sarpsborg i Østfold, skriver Romerikes Blad.

Nå har Akershus fylkeskommune kommet med sitt forslag til høringssvar. I forslaget er fylkesrådmannen klar på at politiadministrasjonen bør bli i Akershus.

«Akershus fylkeskommune vil tilrå at administrasjonsstedet for Øst politidistrikt blir lagt til Ski eller Lillestrøm», skriver rådmannen.

Les også: Alle kjemper om å få det nye hovedkvarteret til Øst politidistrikt

Les også: Politidirektoratet vil ha det nye hovedkvarteret i Øst distrikt til Grålum i Sapsborg

Les også: Disse 13 har søkt på sjefsstillingen i Øst distrikt

Langt fra togstasjonen

Fylkesrådmannen mener at PODs forslag om Grålum er bygd på mangelfulle vurderinger knyttet til direktoratets egne kriterier.

Blant annet mener fylkesrådmannen at POD ikke i tilstrekkelig grad har vektlagt kriteriene til rekrutteringsgrunnlag, kostnadseffektiv beliggenhet, infrastruktur, samt nærhet til andre typer fagmiljøer og offentlige myndigheter.

Fylkesrådmannen peker på at dagens hovedkontor på Grålum ligger fire kilometer fra Sarpsborg stasjon og dermed er det minst tilgjengelige alternativet. Det vises også til den rakst økende befolkningsveksten i Akershus:

«Allerede i dag er hovedtyngden av befolkningen og næringsvirksomheten til Øst politidistrikt i Romerike/Follo. Både Lillestrøm og Ski har meget god tilgjengelighet til hele området, nærhet til hovedstaden, og viktige politifaglige miljøer, andre offentlige myndigheter og infrastruktur av nasjonal betydning».

Uenige

Mens POD mener at lokalisering av statlige arbeidsplasser til Grålum har større betydning for Østfold enn det har for Romerike og Ski, mener fylkesrådmannen at dette argumentet ikke kan tillegges vesentlig vekt. I stedet mener han at kriteriene «rekrutteringsgrunnlag» og «kostnadseffektiv praktisk beliggenhet» bør vektes tyngst:

«Disse to kriteriene alene tilsier at Lillestrøm eller Ski burde bli valgt som administrasjonssted», skriver fylkesrådmannen.

Forslaget skal behandles i Fylkesutvalget 9. november.

Fakta

Det skal etableres 12 nye politidistrikt. I dag er antallet 27.

Øst politidistrikt består av Romerike, Follo og Østfold.

Frist for å komme med høringssvar er 17. november.

Kommentarer til denne saken