Gå til sidens hovedinnhold

Politiets innbyggerundersøkelse: Internett-svindel bekymrer mest

Artikkelen er over 3 år gammel

Innbyggerundersøkelsen til politiet viser at folket har stor tillit til jobben som utføres. Hele 96 prosent av innbyggerne i Øst politidistrikt oppgir at de føler seg ganske eller meget trygge der de bor eller ferdes.

Politiets innbyggerundersøkelse viser at 80 prosent av innbyggerne har ganske høy eller svært stor tillit til politiet. Dette er en liten nedgang fra 2016, men på samme nivå som i 2015, skriver Moss Avis.

Undersøkelsen understøtter også at Norge er et trygt land å bo i. Hele 96 prosent av innbyggerne i Øst politidistrikt oppgir at de føler seg ganske eller meget trygge der de bor og ferdes.

Nettbasert kriminalitet

For første gang er det å bli utsatt for svindel på internett eller identitetstyveri som bekymrer folk mest, mot trafikkfarlige hendelser i fjor.

– På dette området har kriminaliteten utviklet seg raskt de siste årene, og vi må styrke vår tilstedeværelse på nett fremover. Vi har allerede opprettet en egen seksjon for digitalt politiarbeid som skal sikre effektiv utnyttelse av digital informasjon og elektroniske spor i alt politiarbeid, sier politimester Steven Hasseldal i en pressemelding, hvor han legger til:

– Videre har KRIPOS gode erfaringer med «politiets nettpatrulje» og vi vil i løpet av året vurdere hvordan vi i Øst på best mulig måte kan ta i bruk samme metodikk hos oss.

Fornøyde brukere 

84 prosent av dem som har vært i kontakt med politiet i Øst politidistrikt, oppgir at de har vært fornøyde. De viktigste årsakene var at de opplevde at de fikk nødvendig hjelp, at politiet tok saken alvorlig og at politiet var klare og tydelig.

– Det er godt å se at de som tar kontakt med oss, opplever at de blir ivaretatt på en profesjonell og god måte. Hvordan vi opptrer og kommuniserer med publikum, uansett hva henvendelsen gjelder, er svært viktig for å kunne opprettholde den høye tilliten innbyggerne har til oss, kommenterer Hasseldal.

Over 50 prosent var også enige i påstanden om at politiet i Øst kom raskt til stedet ved akutt behov for hjelp.

Kan bli mer synlig

Undersøkelsen viser at bare om lag halvparten er enig i at politiet er regelmessig synlig i lokalmiljøene.

– Her kan og skal vi bli bedre. I mars får vi ny felles operasjonssentral som skal dekke hele distriktet. I dag har vi tre. Dette vil gi en mer effektiv styring av patruljene våre, som er den mest synlige formen for politiarbeid vi har. Men vi skal også tilnærmet doble antall forebyggere og alle kommuner har fått tildelt en politikontakt, forklarer Steven Hasseldal.

– Videre har hver av de 12 tjenesteenhetene i distriktet etablert egne nærpolitiseksjoner, hvor de som jobber med forebygging jobber sammen med dem som kjører patruljer. Målet er at politipatruljene skal jobbe mer kunnskapsstyrt, basert på informasjon fra etterretning og forebyggende virksomhet, slik at vi er på rett sted til rett tid, avslutter politimesteren i Øst politidistrikt.

Kommentarer til denne saken