Gå til sidens hovedinnhold

Politidirektoratet vil ha hovedsetet i Øst til Grålum i Sarpsborg

Artikkelen er over 5 år gammel

SARPSBORG I ØSTFOLD: Politidirektoratet har lagt fram forslag til hovedseter i de nye politidistriktene som skal etableres fra 1. januar 2016. Direktoratet foreslår å legge hovedsetet i det nye Øst politidistrikt til Grålum i Sarpsborg.

Kampen for vårt nye politidistrikt har stått melllom Ski, Lillestrøm og Grålum. Det utslagsgivende argumentet i høringsnotatet skal være at det koster minst å endre operasjonssentral i Sarpsborg. Kostnadene der vurderes å bli 5,6 millioner kroner lavere enn i Ski og Lillestrøm.

Jubelen står ikke i taket på politihuset i Ski. Fungerende politimester, Jens Elsebutangen, er forsiktig i sine uttalelser om forslaget, men tror ikke løpet er kjørt for å få hovedsetet til Ski. En intern arbeidsgruppe skal nå jobbe seg gjennom høringsforslaget for å gi en velbegrunnet høringsuttalelse.

- Det er klart at det ligger mye arbeid bak dette forslaget. Vi hadde selvfølgelig håpet at Ski skulle foreslås. Nå må vi finne de gode argumentene for Ski og svakheter i direktoratets notat, sier han til ØB.

Beliggenhet og arbeidsmuligheter

Politimester Arne Jørgen Olafsen i Follo politidistrikt har tidligere satt opp seks kriterier for plassering av det nye hovedkvarteret i Øst politidistrikt.

Sentral beliggenhet er ett av dem. Nærhet til offentlig kommunikasjon er et annet.

– Follo ligger midt i det nye distriktet, og kan være et kompromiss mellom Grålum og Lillestrøm , sa han til ØB i sommer.

Videre pekte Olafsen på at det nye hovedsetet bør plasseres i et allerede egnet og moderne bygg.

– Huset på Ski er egnet. Det jobber cirka 260 personer der i dag. Hovedsetet skal huse rundt 120 personer. Operasjonssentralen må bygges ut, men tegningene er klare, forsikrer Olafsen.

Det siste politimesteren mener er vesentlig å ta med seg i debatten, er at bygget bør være sentrumsnært og nært de største byene. I tillegg mener han at dem som skal vedta dette til slutt, må se på arbeidsmarkedet i det aktuelle området.

– Det må være interessant å søke på jobber og ikke minst etablere seg i det nye hovedsetet, sier Olafsen.

Blir ukependlere eller må flytte

I høringsforslaget vurderes det å være små forskjeller mellom Ski, Lillestrøm og Grålum med hensyn til deres kommunikasjonsmessige beliggenhet. Det er også relativt korte reiseavstander i distriktet.

Videre står det at ansatte ved Lillestrøm som kan omplasseres til Sarpsborg bør vurdere ukependling eller å flytte. Det forventes at Ski får lavest personellrelaterte omstillingskostnader. Det kan dagpendles til Ski fra begge de andre eksisterende administrasjonsstedene, og reiseavstandene til Lillestrøm gjør det mulig å reise med offentlige kommunikasjoner uten at reisetiden trenger å utløse ekstraordinære utgifter for politiet.

Elsebutangen sier det er vanskelig å si noe om konsekvensene for de ansatte på Ski.

- Det er først og fremst politimesteren, embetets støttefunksjoner og den operative styringen som påvirkes. Det er ennå ikke avklart hvordan resten av politiet skal organiseres, sier Elsebutangen.

Han peker på at Ski ligger i midten og mener det vil være best å ha hovedsetet der man kan reise til og fra daglig.

Jobber videre for Ski

Påtroppende ordføre Tuva Moflag (Ap) i Ski er totalt uenig med innstillingen fra politidirektoratet.

– Vi mener Ski er et mye mer naturlig valg for politiets hovedsete enn Sarpsborg.

– Hvorfor?

– Fordi dette er det geografiske midtpunktet, og jeg kommer til å jobbe videre for at dette skal bli løsningen, sier Tuva Moflag.

Hun gjør det klart at hun ikke har lest dokumentet, derfor kjenner hun ikke til hele begrunnelsen for hvorfor Sarpsborg er foreslått.

På høring til november

Høringsgrunnlaget er sendt ut til kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene, DSB, politidistriktene, tjenestemannsorganisasjonene i politiet, 110-sentralene (ledere og styrer) og departementene.

- Høringsrunden er viktig for å sikre best mulig beslutninger om hovedsetene i de nye politidistriktene. Høringsinstansene kan ha fakta og vurderinger som blir viktige når vi skal ta den endelige avgjørelsen, sier avdelingsdirektør Frede Hermansen i Politidirektoratet i en pressemelding.


Når høringsfristen er over i midten av november, vil Politidirektoratet behandle alle høringsinnspillene og beslutte hovedsetene. Målet er at de endelige beslutningene foreligger så tidlig som mulig i desember.

Forslaget er på høring fram til 17. november.

Kommentarer til denne saken