SKI: Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen, visepolitimester, Arne Jørgen Olafsen og Ski-ordfører Hanne Opdan deltok under mandagens åpning av støttesenteret i Ski.

Det nye senteret skal være et lavterskeltilbud til alle som måtte føle at deres identitet har blitt krenket på en eller annen måte.

– Det må ikke være alvorlig vold og overgrep, men selvfølgelig det også. Det er mange der ute som kanskje ikke våger å kontakte politiet. Støttesenteret skal ikke drive etterforskning, men rådgivning, og her skal alle føle seg ivaretatt og trygge, sa Olafsen.

Allerede i gang

Støttesenteret vil ha to ansatte. De er allerede i gang, og har hatt sin første samtale med et offer. Tirsdag venter nummer to.

Meningen med senteret, i tillegg til å få bort mørketall, er å veilede. Ofrene skal tilbys psykososial støtte, oppfølging, informasjon og veiledning primært gjennom straffesaksprosessen, og om nødvendig lose borgere til profesjonell hjelp både i kommunalt og statlig tjenesteapparat.

– Gratulerer med dagen. Senteret i Ski er med på å styrke offeromsorgen. Mange kvier seg for å kontakte politiet. Kunnskapen og erfaringen til de ansatte på senteret, vil kunne lose ofrene til den rette instansen. Det er ikke alltid politiet er den rette adressaten. Men skulle det vise seg at det foreligger noe kriminelt, skal senteret sørge for at møtet med politiet og eventuelt rettsvesenet skal bli så godt som mulig. Ofrene skal gis den nødvendige trygghet på veien videre i livet, sa Per-Willy Amundsen.

Hele landet skal dekkes

Med senteret i Ski, vil det i løpet av året bli etablert til sammen 12 tilsvarende sentre i landet. Et selvstendig mål for disse etableringene, er at flere skal velge å anmelde en krenkende hendelse.

Støttesenteret skal dekke alle de 38 kommunene i politidistriktet. Med ønske om at flere skal anmelde, vil nødvendigvis også antallet saker på politiets bord øke.

– Hvordan skal dere klare å håndtere flere saker med dagens bemanning?

– For det første er det viktig at politiet får nødvendig kunnskap om det reelle kriminaliteten, så må jo vi prioritere og ressurssette vår bemanning i distriktet, ut fra hva som har høy og hva som har lav prioritet, svarer visepolitimesteren.

– Så tiltaket med støttesenteret er i all hovedsak å få bukt med mørketall?

– Ja. Vi tror at den viktigste årsaken, til at vi i dag har vesentlig mer vold i nære relasjoner, enn vi hadde for ti år siden, skyldes at mørketallene har gått ned. Vi tror ikke at det forekommer mer vold nå enn tidligere. Men det vet vi lite om. Det dreier seg også om at offeret, de som er redde og de som er truet, skal få et bedre tilbud og bedre rådgivning og i stor grad forebygge slike hendelser, sa Olafsen.

Senteret er etablert på politihuset i Ski. Hvem som helst, som føler behov, kan kontakte de ansatte på telefon 80040008.