Gå til sidens hovedinnhold

Østmarka nasjonalpark – en unik mulighet for kommunene

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

FNs siste rapport på bruken av klodens landareal forteller oss at det i dag kun er 20% landareal tilbake som ikke er påvirket av menneskelig aktivitet. I en tidligere FN rapport fra i vinter ble det slått fast at vi er i ferd med å utrydde en stor del av klodens artsmangfold. Dette er skremmende lesing som understreker viktigheten av at også vi her i Norge må ta på oss et ansvar og verne enkelte områder for menneskelig påvirkning. Med status som nasjonalpark vil en fortsettelse av dagens bruk av Østmarka som hytte- og friluftslivsområde være en meget forsiktig utnytting som legger til rette for en videre utvikling av dagens allerede rike biologiske mangfold.

Østmarka er det siste gjenværende lite berørte skogområde på Østlandet som foreløpig er fritt for aktiv skogsdrift og som har et svært begrenset veinett. Takket være markaloven er aktiviteten i områdene (som eies av Oslo kommune), allerede strengt regulert, men skogbruket er som kjent unntatt. Og det er dessverre et mulig aktivt skogbruk som kan ødelegge områdets naturverdi. Både Enebakk og Ski kommuneskoger har administrativt vernede områder som grenser inntil Oslo kommunes skog. I skrivende stund er det opp til regjeringen å starte den endelige utredningen som skal ende i en forvaltnings- og skjøtselsplan for hele området, noe både Ski og Oslo kommune står bak. Venstre har hele tiden vært en ivrig forkjemper for å styrke kommunene med en nasjonalpark.

Utviklingen innen reiselivet viser at utenlandske turister er svært flinke til å finne fram til norske naturperler, som takket være allemannsretten ligger åpent for rike naturopplevelser. Det kan ikke herske tvil om at en nasjonalpark i Østmarka vil tiltrekke seg turister, noe som vil komme lokalsamfunnene i kommunene rundt Østmarka til gode, avhengig av hvor godt vi legger til rette for besøk. Vi tror at en effektiv kanalisering og god tilrettelegging i nasjonalparken vil virke begrensende på en eventuell slitasje. Skremselspropagandaen som framføres av enkelte politiske partier om strenge ferdselsregler som f.eks. begrensing av sti- og løypetilbudene, har ikke noen realitet i tilsvarende norske nasjonalparker.

Naturvern og friluftsliv er gjensidig avhengig av hverandre. Skal vi ta vare på naturen for framtida må stadig nye generasjoner ble kjent med og bli glad i den. Derfor er det viktig å gjøre kloke avveininger og finne gode løsninger for tilrettelegging for friluftsliv på naturens egne premisser. Naturvern og friluftsliv må gå hånd i hånd, også i Østmarka.

Solveig Schytz, 1 .kandidat fylkestinget Viken Venstre, Camilla Hille, ordførerkandidat Nordre Follo Venstre\u0009og Johan G. Ellingsen, \u0009Ordførerkandidat Enebakk Venstre

Kommentarer til denne saken