Nasjonalpark i Østmarka kan bli virkelighet

PÅ ØSTMARKAS TAK: Tonekollen er det fineste utsiktspunktet i Østmarka, og ligger i området Miljødirektoratet mener fyller kravene til nasjonalpark.

PÅ ØSTMARKAS TAK: Tonekollen er det fineste utsiktspunktet i Østmarka, og ligger i området Miljødirektoratet mener fyller kravene til nasjonalpark.

Artikkelen er over 1 år gammel

Miljødirektoratet mener at et område i Østmarka på mellom 50 og 70 kvadratkilometer kan fylle kravene til å bli nasjonalpark.

DEL

OSLO: Miljødirektoratet har vurdert om det er naturkvaliteter i Østmarka som tilfredsstiller naturmangfoldlovens krav til opprettelse av nasjonalpark. I sin vurdering som er sendt Klima- og miljødepartementet, skriver Miljødirektoratet at et område på 50–70 kvadratkilometer av Østmarka kan fylle kravene til å bli nasjonalpark. De understreker samtidig at dette avhenger av tilbakeføring av en del inngrep som blant annet veier.

– Jeg vet det er delte meninger om en nasjonalpark i Østmarka, både blant kommunene og i ulike organisasjoner. Jeg ønsker derfor å ha en god dialog med dem som kan bli berørt av en fremtidig nasjonalpark før en formell verneplanprosess starter, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

LES OGSÅ: Ett skritt nærmere nasjonalpark i Østmarka

Miljødirektoratet mener at en eventuell videre verneplanprosess bør baseres på omgjøring av dagens naturreservater til nasjonalpark, vern av offentlig eid grunn og eventuelt frivillig vern av privat eid skog.

LES OGSÅ: Østmarka som nasjonalpark 

– Unike naturverdier

– Vi er derfor enda et skritt nærmere nasjonalpark i Østmarka. Dette bekrefter det vi som har kjempet for dette i årevis har
ment, og det er at det er unike naturverdier i området som bør vernes.
Vi har neste ingen sammenhengende skogsområder som er vernet på
Østlandet, det meste som er vernet er fjell. Mange truede arter lever
i skog. Nasjonale og internasjonale mål om skogvern er ti prosent og i dag har vi bare vernet litt over tre prosent, skriver varaordfører Camilla Hille (V) i Ski.

LES OGSÅ: Fylkesmannen: Østmarka oppfyller krav til nasjonalpark

– Enebakk kan ikke si nei

Hille understreker at Ski kommune har et positivt vedtak om etablering av nasjonalpark i Østmarka.

– I Granavold-erklæringen er det stadfestet at dette er en så viktig sak at det ska tas regionale hensyn. Det betyr at Enebakk ikke kan stanse etablering av Østmarka nasjonalpark som alle andre berørte kommuner er positive til, slår Hille fast.

LES OGSÅ: Krever full lokal enighet om nasjonalpark

LES OGSÅ: Noen få politikere stikker kjepper i hjulene for nasjonalpark i Østmarka igjen

– Ett skritt videre

Også Solveig Schytz fra Ås, førstekandidat i Viken Venstre, er veldig glad for at etableringen av nasjonalpark i Østmarka er kommet ett skritt videre.

– Det er noe som Venstre i Akershus, Ski, Enebakk, Lørenskog og Oslo har jobbet sammen for i mange år, som Venstre har fulgt opp siden den første regjeringserklæringen Jeløya-plattformen og som statsråd Ola Elvestuen har fulgt opp fra dag en: en bynær nasjonalpark for å ta vare på naturell styrke friluftslivet, skriver Schytz i en e-post til ØB.

Artikkeltags