Gå til sidens hovedinnhold

Gir seg ikke i kampen om å lage nasjonalpark i Østmarka

Artikkelen er over 3 år gammel

ØSTMARKA: Diskusjonen om å verne et område sørvest for Østmarka naturreservat som nasjonalpark har skapt mye debatt i Ski og Enebakk de siste par årene.

Nå blåser Venstre liv i debatten igjen.

- Nå er vi inne i en ny fireårsperiode på Stortinget hvor Venstre er i en enda gunstigere posisjon enn før til å få framdrift i arbeidet med å få etablert nasjonalpark i Østmarka, og vi kommer selvsagt til å benytte oss av alle muligheter sier Abid Raja, Akershus Venstres stortingsrepresentant.

I Venstres alternative statsbudsjett, foreslår Venstre å sette av 25 millioner kroner til å opprette nye nasjonalparker, blant annet i Østmarka.

Mangler nasjonalpark her

I 2016 var det flertall i Ski kommunestyre for å utrede en nasjonalpark, mens det politiske flertallet i Enebakk er imot. De to kommunene, sammen med Oslo, er de største grunneierne.

Venstre mener en nasjonalpark i Østmarka vil fylle en klar mangel i nasjonalparkenes representativitet for Norges natur. Oslo og Akershus er også de eneste fylkene som ikke har en andel i en nasjonalpark, eller konkrete planer om en.

- En nasjonalpark i Østmarka vil bidra til å oppfylle internasjonale forpliktelser, nasjonale og lokale vernebehov. Den vil også sikre verdifulle naturopplevelser for befolkningen i hovedstadsområdet og være et varig og viktig bidrag til folkehelsen i regionen, sier Camilla Hille, varaordfører i Ski.

Hva er en nasjonalpark?

Hensikten med å opprette nasjonalparker i Norge er å bevare større naturområder, med planteliv, dyreliv og geologiske forekomster i en mest mulig opprinnelig tilstand, og gi allmenheten muligheter til å oppleve slik natur, samt å bevare naturverdiene for våre etterkommere.

Nasjonalparkene gir videre muligheter for undervisning og forskning i urørt eller nær urørt natur. Det er vedtatt alminnelige regler for ferdsel i og bruk av nasjonalparker. Blant tekniske inngrep som ikke må forekomme, er vei- og jernbanebygging, oppføring av kraft- og telefonlinjer, vassdragsregulering, taubaner og bygninger av alle slag.

Pattedyr og fugler er generelt fredet, men det kan gis unntak for småviltjakt som har vært drevet fra gammel tid. Alle planter, også levende og døde trær, skal være fredet. Bærplukking er likevel tillatt, og det skal være adgang til å drive sportsfiske etter gjeldende regler. Motorisert trafikk til lands, til vanns og i luften er forbudt med mindre det skjer i politi- eller sikringsøyemed.

Kilde: Store Norske Leksikon

Lei seg for motstanden

Arbeidet med å få en nasjonalpark i Østmarka har pågått siden ideen ble lansert 2012. Alle kommunene rundt Østmarka bortsett fra Enebakk er positive til å utrede en nasjonalpark i Østmarka.

- Vi synes det er synd at politikerne i Enebakk ikke ser den positive verdien og mulighetene en nasjonalpark vil gi og er glade for at Venstre jobber videre med dette på Stortinget, for dette er en nasjonal oppgave, understreker Solveig Schytz, sentralstyremedlem og vara til Stortinget.

Forslag på Stortinget

I januar ble det holdt en miniseminar om Østmarka nasjonalpark på Stortinget der Romerikes Blad var tilstedet. Til tross for at Enebakk kommunestyre har sagt nei til utredning av opprettelsen av en nasjonalpark på Oslo kommunes grunn i Østmarka, jobbes det videre med saken.

I tillegg til Oslo kommunes forslag, har stortingspolitikere fra Ap, Venstre, SV og MDG foreslått å gi Østmarka status som nasjonalpark, og det er dette forslaget som nå er til behandling i energi- og miljøkomiteen.

Der blir regjeringen bedt om å starte et arbeid med å utvide nasjonalparkplanen fra 1993 «med siktemål om å opprette nasjonalpark Østmarka og nasjonalpark Preikestolen».

Leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet sa under seminaret at en nasjonalpark vil være en inngangsport til de naturverdiene som ligger i Østmarka.

– Vi har 39 nasjonalparker, men disse er ikke et representativt utvalg av norsk natur. Særlig de lavereliggende skogsområdene på Østlandet mangler. Østmarka har det mangfoldet, uttalte hun til rb.

Kommentarer til denne saken