Østre linje - Motsvar til Arvid Herland

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Grunneierlaget Østre linje i Ski og Ås kommuner vil med dette imøtegå Arvid Herlands uttalelser i en ytring i Østlandets Blad den 27.10.2020. Herland skriver et motsvar til gruppeleder Odd Vangen i Ås Senterparti av 23.10.2020 i samme avis.

Herland trekker inn Jon Hamre og Grunneierlaget ved å hevde at den planskilte påkoblingen av Østre linje er nødvendig og at Hamres rapport er feil. Han mer enn antyder at rapporten er et bestillingsverk fra «eksperthold».

Vi finner det nødvendig å minne Herland om at Jon Hamre har en fortid som ruteplanlegger i NSB og at togpendlere på Østlandet daglig pendler med ruteplaner han var med å utforme. Hans kunnskap om fagområdet kan derfor ikke dras i tvil.

Herland hevder at Bane NOR har blankt avvist grunneierlagets rapport. Dette medfører ikke riktighet. Jernbanedirektoratet har vurdert Hamres dokumentasjon og vedgår at forslaget vil fungere for rutemodell 2027. Der Hamre og Jernbanedirektoratet er uenige er hvorvidt Hamres plan vil fungere for de fremtidig planlagte jernbaneutvidelsene. De mener i tillegg at Hamres rapport er for kapasitetssvak i forbindelse med forsinkelser. På dette grunnlaget og uten noen som helst dokumentasjon for sine påstander har Jernbanedirektoratet avvist Hamres rapport. Det er under enhver kritikk at en aktør som Jernbanedirektoratet ikke kan imøtekomme seriøse forslag med fakta.

Herland må gjerne stole på Jernbanemyndighetenes evne til å planlegge fremtidige jernbanekapasiteter. Den manglende planleggingen av Follobaneprosjektet med uhørte kostnadsoverskridelser samt planene rundt Inter City gjennom Østfold sier vel det meste om etatenes planleggings- og gjennomføringsevne. Vi etterlyser langt mer kritiske spørsmål fra politikere om samfunnsmessig kost/nytte for slike prosjekter og at alle alternativer er skikkelig utredet. Vi finner det betenkelig at det tillates at man bruker tidsnød som argument for at man nå må finne en løsning på hvor hensettingsanlegget skal ligge. Tidsnøden vitner ikke om annet enn dårlig planlegging og ikke minst forakt for skattebetalernes penger og vår alles matjord. Vi vil derfor gi Odd Vangen i Ås SP honnør for å løfte en viktig sak inn i mediene.

John Ivar Bjoner
Leder Grunneierlaget Østre linje i Ski og Ås kommuner

Under følger Jon Hamres tilsvar til Arvid Herland på hans ytring i Østlandets Blad den 27.10.2020.

«Arvid Herland kommer med feilaktige påstander i ØB om ny avkjøring til Østre linje. Som Grunneierlagets konsulent vil jeg her korrigere Herlands innlegg.

Herland skriver at vårt forslag til løsning innebærer at nye spor 3 og 4 skal brukes av lokaltog til/fra den gamle Østfoldbanen og at det er umulig å kjøre fra disse sporene til hensettingsanlegget. Dette er feil gjengivelse av vår plan.

Utgangspunktet er at Østre linje må bruke spor 5/6 hvis ny avkjøring ikke bygges. Endestasjonen for L 2 må derfor flyttes. Vår plan er at spor 2 brukes av ankommende lokaltog mens spor 3 brukes når lokaltoget har avgang mot Oslo. For å kjøre fra spor 2 til spor 3 foreslår vi et buttspor mellom hovedsporene sør for plattformene mot tunnelen. Dette kan enkelt anlegges ved å parallellforskyve sørgående hovedspor ca 7 meter mot vest.

Når ruteplanen legges foreslår vi at frekvensen på L 2 og på Vestre linje koordineres slik at lokaltoget kommer til Ski 3-4 minutter før toget til Moss og har avgang 2-3 minutter etter toget fra Moss til Oslo gjennom Follotunnelen. Dermed får vi et optimalt kollektivtilbud med omstigning over samme plattform når kundene skal bytte mellom togene.

Herland mener vår plan ikke vil fungere fordi det er umulig å kjøre mellom spor 3 og hensettingsporene. Det Herland glemmer er at det skal bygges et nytt hensettingsanlegg sør for Ski med avkjøring fra sporene på Vestre linje. Med lokaltog på spor 2 og 3 er forbindelsen til/fra hensettingsanlegget løst.

Nye Ski stasjon har stor kapasitet. Spor 1-4 kan håndtere 24 tog pr time/retning. Med dobbeltspor til Østfold byene planlegger Bane NOR 8 tog pr time/retning i rush på Vestre linje. Det gjør at Vestre linje fint klarer seg med spor 1 (fra Oslo) og spor 4 (til Oslo).

Herland skriver videre om planer for høyhastighetstog og at ny avkjøring kan inngå i et slikt system. Utformingen av planen for ny avkjøring gjør den uegnet til høyhastighetstog. Saktekjøring mellom Ski og avkjøringen samt den skarpe kurven i avkjøringen gjør at et høyhastighetstog vil tape mye tid. En avkjøring til en høyhastighetsbane må derfor utformes på en annen måte og lokaliseres et annet sted.

Ny avkjøring til Østre linje vil koste 3-4 milliarder kroner og bygge ned verdifull matjord. Gevinsten for togtrafikken er helt marginal. For Bane NOR og Jernbanedirektoratet har det gått prestisje i saken slik at man nekter å akseptere at vår plan vil fungere med de trafikkmengdene som planlegges frem mot 2050.»

Jon Hamre og John Ivar Bjoner, Uavhengig jernbaneplanlegger og leder østre linje grunneierlag, Fosnavåg/Kråkstad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken