Utvalget for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo Kommune vedtok i går at det skulle settes i gang forsøk med leksefrie skoler i kommunen vår.

Vi fire i Høyre stemte mot forslaget, som de eneste.

Det å lære er ikke noe man begynner med når det ringer inn på skolen, og slutter med når det ringer ut. Læring er ikke styrt av skoletiden. Man verken bør eller skal slutte å lære når skoletiden er over. Å øve i kveld på det jeg lærte i morges vil alle av oss ha nytte av. I hele livet. Selv om det ikke er pålagt av noen.

En lekse/repetisjon/egentreningen kan oppfattes kjedelig, kan komme i veien for andre aktiviteter og kan endog gjøre samtalen rundt middagsbordet litt anstrengt – jeg vet en god del om det som pappa.

Men, er det et tilstrekkelig argument for å avvikle lekser at øvelsen har et forsiktig element av ubehag ved seg? At det har et forsiktig element av plikt ved seg? At det kan gi læreren tilbakemelding om jeg har gjort det rett i timen i dag? At repetisjon i seg selv er læring?

Jeg hører med til de foreldre som kom til kort når det skulle veiledes i enkelte fag for gutta mine. Jeg nevner ikke hvilke, ei heller på hvilket fryktelig lavt trinn jeg kom til kort. Leksehjelp er imidlertid nå godt etablert i kommunen vår. Og, jeg hører med til dem som er frimodig nok til å mene at en lekse har verdi selv om vi som foreldre selv verken har fasiten eller forståelsen.

«Leksebevissthet» er et ganske nytt begrep for meg. Kommunedirektøren lærte oss om begrepet i sin saksfremstilling. Hvis jeg har forstått det rett kjennetegnes leksebevissthet ved at lekser gis som mengdetreningsoppgaver og at elevene øver på og repeterer stoff som er forklart og undervist i på skolen samt at leksene inngår i en pedagogisk sammenheng.

Jeg har tiltro til at alle skoler i Nordre Follo kommune er leksebevisste. Det vil føre til at eleven føler mestring ved lekser som er gitt, fordi stoffet er gjennomgått på forhånd.

Vi har 21 skoler i Nordre Follo kommune. Jeg vil arbeide for at dere alle får stor frihet til å velge pedagogiske metoder innenfor de fagplaner som gjelder, men jeg er ikke enig med valget dere gjør hvis det helt grunnleggende prinsipp i all læring; øvelse og repetisjon, eller lekser som vi fortsatt skal kalle det, velges bort.

Dette er noen eksempler på hvordan Høyre vil styre kommunen på en annen måte enn dagens politiske ledelse. Vi har andre og bedre løsninger også innenfor f.eks. barnehage, sykehjem og støtte til idretten. Dette vil vi skrive mer om i senere innlegg.

Eirik Holmlund, Medlem fra Høyre i Utvalg for oppvekst Idrett og Kultur i Nordre Follo Kommune, Kolbotn