Over 1100 ØB-lesere har sagt sin mening om skilsmisse: – Et slags hjertesukk

Debatten har gått heftig på Facebook etter at ØB fredag skrev om Morten Lerdal og Jarle Ørnebo som ønsker ny folkeavstemming om sammenslåingen. Og i avstemmingen i saken har 1160 ØB-lesere så langt sagt sin mening. Delta i avstemmingen lenger ned i saken!