FOLLO: Akkurat nå er 651 personer permitterte i Follo, og i Øst-Viken, som vi er en del av, er nå 3680 personer permitterte. Fordelt på kommuner, er det 83 permitterte i Vestby, 235 i Nordre Follo, 76 i Ås, 51 i Enebakk, 107 i Frogn, og 99 på Nesodden, ifølge tall fra NAV.

Det er flest permitterte innenreiseliv og transport, og den største andelen permitterte finner vi i kommunene Ullensaker, Rakkestad, Nannestad og Frogn. I tillegg er det registrert 20.197 arbeidssøkere i Øst-Viken.

Det er 271 flere arbeidssøkere i uke 2 sammenlignet med uke 1 i 2022. Det utgjør 5,3 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidssøkere er summen av helt ledige, delvis ledige ogarbeidssøkere på tiltak. Det er 3660 permitterte i uke 2, som er en økning på 23 permitterte fra uken før.

– Vi så en voldsom økning i permitteringsvarsler etter myndighetens varsel omnye koronarestriksjoner i midten av desember. Mange av dissepermitteringsvarslene ble trukket tilbake og antall permitterte har ikke økt såmye som fryktet. Dette viser at lønnsstøtteordningen har fungert etterhensikten, samt at det forventes lettelser i restriksjoner, sier Steinar Hansen,direktør i NAV Øst-Viken i en pressemelding.


.På landsbasis er det registrert 125 877 arbeidssøkere i uke 2, som er en andelpå 4,4 prosent. 77 772 av disse er helt ledige. Ledighetstoppen i Øst-Viken ble nådd iapril i fjor, da over 60 000 personer var arbeidssøkere. Over 39 000 av disse var heltledige.

Reiseliv og transport er fortsatt yrkesgruppen i regionen med størst antall permitterte,etterfulgt av butikk- og salgsarbeid, samt serviceyrker og annet arbeid. Antallpermitterte innen reiseliv og transport har mer enn doblet seg siden starten avdesember; fra 452 til 1 064 i uke 2. I alle yrkesgrupper har utviklingen i antall permitterte derimot vært stabil gjennom de tre siste ukene.

«Spøkelseshuset» har stått tomt i årevis - nå må det vike for nytt kryss

Ledigheten øker noe fra forrige uke

Andelen helt ledige i Øst-Viken har økt til 3,3 prosent i uke 2, fra 3,1 prosent forrigeuke.

I starten av desember var andelen helt ledige på 2,6 prosent.Andelen arbeidssøkere er 5,3 prosent i uke 2, mot 5,2 i forrige uke. Før nyekoronarestriksjoner fra myndighetene ble varslet i desember, var andelen på 4,9 prosent.