Lan Marie Nguyen Berg vil at det skal koste opptil 100 kroner per passering gjennom bomringene i de største byene. Arild Hermstad ønsker et forbud mot gratisparkering. Une Bastholm vil at vanlige folk skal kjenne klimatiltakene på lommeboka og flere MDG-topper tar til orde for forbud mot kjøttreklame.

Det er ganske vanskelig å ta disse forslagene seriøst. MDG har blitt et parti som er mer opptatt av å bestemme over vanlige folk enn å kutte i utslipp. De påstår at de ønsker et samfunn med mindre forskjeller, samtidig som de kjemper for økte skatter og avgifter, som i aller høyeste grad vil ramme de som allerede har minst. Det er ikke de rikeste som plages av bompenger, men vanlige familier med allerede trang økonomi.

I tillegg tar MDG til orde for å forby gratisparkering. Mens vi vil fjerne tullete forbud, bruker MDG all sin tid på å få dem innført. Dersom dette forbudet skulle blitt en realitet vil det kunne bety kroken på døren for flere butikker og viktige arbeidsplasser. Sannsynligvis vil flere butikker måtte flytte inn til sentrum, noe som vil kunne føre til mye mer trafikkaos og økte utslipp. Dette virker ikke MDG å bekymre seg særlig over, og de viser nok en gang at ubetydelig symbolpolitikk er viktigere enn utslippskutt.

Selv om jeg ikke er spesielt overrasket over stadige krampetrekninger fra MDG, er det bekymringsfullt at et parti som ukritisk strør om seg med skattebetalernes penger og ønsker enda mer statlig overformynderi, ligger an til å få inn flere mandater på Stortinget ved høstens valg.

Forslagene som kommer fra MDG viser tydelig at de mangler bakkekontakt og forståelse for de utfordringene som vanlige folk møter i hverdagen. Mange er avhengige av bil for å få hverdagen til å gå rundt, og forbud mot gratisparkering og økte bompenger vil på ingen måte gjøre hverdagen lettere for folk.

Det eneste positive er at MDG i hvert fall er ærlige på at klimatiltakene vil koste, og at det er helt vanlige folk som skal ta regninga. Det betyr likevel ikke at det er riktig.

Det som er sikkert er at MDG er de siste vi burde lytte til når det kommer til å kutte utslipp. I Oslo, hvor de har hånden på rattet går utslippene opp, mens de jevnt over går ned i resten av landet. Det hadde vært lurere å rydde i eget rede, før man forsøker å tre forbud og reguleringer over hodet på andre.