På denne bensinstasjonen i Ski har folk hjemmekontor – også om natten: – Jeg føler at vi er iferd med å vinne tilbake kunder, sier Linda Stenbråten (57)

For tre måneder siden tok Ski-jente Linda Stenbråten over driften av Esso-stasjonen i Nordbyveien. Et godt forhold til lokalmiljøet er en av hennes fanesaker.