På dette jordet i Ås vil Follohus Eiendom AS bygge 75 nye boliger - det er noen naboer kritiske til

Follohus Eiendom AS ønsker å bygge ut et jorde på Solberg i Ås med 75 nye boliger, men noen naboer er kritiske.