På Møllerenga har Maja sådd Skis største blomstereng: – Ikke tråkk ut i den før det spirer, og vis tålmodighet, for det vil ta noen år før det blir det blomsterhavet vi ser for oss

Miljørådgiver Maja Dinéh Sørheim i Ski kommune gleder seg til at det skal vokse frem en fargerik blomstereng på 400 kvadratmeter av det gamle hestebeitet på Møllerenga.