KOLBOTN: – Joda, jeg var med å brøyte her på begynnelsen av 1980-tallet også, sier Pål Michelet, som den gang var brannmester i Oppegård.

- Jeg syntes det var trist at ikke ungene kunne få lov til å bruke Kolbotntjernet som skøytebane og henvendte meg til en ansatt i kommunen som hadde dertil egnet utstyr. Og så brøytet vi, til stor skøyteglede for barn og unge, og de som bodde ned mot vannet. Da var det et yrende lv på vannet.

25 cm tykk is

– Det var varte dessverre ikke så lenge, fordi kommunen mente det var utrygt for barna ute på isen. Nå kan vi garantere at isen er trygg nok, 25 cm tykk, og «banen» er plan og fin igjen etter snøværet tirsdag, sier 80-åringen bak styret på brøytemaskinen. Før det bærer ut på den lange runden.

Kolbotntjernet er halvannen kilometer langt og med noen ekstra sløyfer blir runden fire kilometer.

Det er Landstormen i Oppegård som har påtatt seg ansvaret med å brøyte skøytebane på Kolbotntjernet. Pål Michelet er ikke alene, de er en liten gjeng med «landstormere» som deltar. Noen går foran med snøskuffer for å markere ytterpunktene hvor det skal brøytes.

Høvling + brøyting

– Hvordan kom denne innsatsen i stand?

– Det startet med den frivillige dugnadsgjengen som brøytet skøytebane på Langen. I vinter kom de også til Kolbotntjernet for å brøyte. Da var det tjokkende fullt med små og store skøyteløpere her, forteller Bjørn Kløvstad, også medlem av Landstormen.

– I slutten av januar var det en lengre mildværsperiode, men etter at det frøs til igjen kom den frivillige dugnadsgjengen for å høvle ned isen og gjøre den jevn. Det er det sporet vi følger hver gang vi brøyter opp skøyterunden.

Dispensasjon

Det er ikke bare å kjøre en ATV ut på isen for å brøyte, selv om det er til glede for befolkningen. Det er forbudt med motorisert ferdsel på vann av Kolbotntjernets størrelse, så det krevde en søknad om dispensasjon. Og den fikk de, og kan sørge for skøyteis på tjernet denne vinteren, så lenge det er forhold til det.

– Betyr det at dere også har gått til innkjøp av en ATV for å kunne brøyte?

– Den har tidligere vært i kommunens eie, men nå disponeres den av Frivilligsentralen, hvor vi har lånt den. Den er nesten som ny, har bare gått 160 timer, sier Pål Michelet.

Etter noen timers innsats var banen klar. Og noen timer deretter igjen begynte det å bli folksomt på isen.