MYRVOLL: Ringdal er blant de mange togpassasjerene som sliter med å få parkert på pendlerparkeringen ved Myrvoll stasjon. ØB har gjentatte ganger formidlet pendlernes frustrasjon over at beboere okkuperer parkeringsplassene.

Les mer her: Bilistene bryr seg katta om skiltingen – kommunen kan ikke bøtelegge

Bildet fra tirsdag morgen taler sitt tydelige språk om at bilene har stått der natten over.

Fortsatt gratis

Senest i 2021 opplyste Bane Nor at det er opp til Nordre Follo kommune å sette inn tiltak som regulerer pendlerparkeringen. Dette fordi parkeringsplassen ved Myrvoll stasjon er en av de ytterst få innfartsparkeringene hvor Bane Nor ikke eier grunnen selv. Kommunen har satt opp skilt om pendlerparkering, men det er fortsatt gratis å parkere der. Bane Nor ønsker at kommunen skal innføre pendlerparkering med betaling.

Kan ikke håndheve

For drøyt to år siden kommenterte virksomhetsleder i Nordre Follo kommune, Gry Larsen, at skiltet ikke respekteres og at kommunens trafikktjeneste ikke har hjemmel til å håndhevde skiltet.

– Kommunen vil gjøre en vurdering på hvordan situasjonen kan forbedres, og kan derfor ikke svare på konkrete tiltak nå, uttalte Larsen den gangen.

Håper på snarlig løsning

Nå opplyser kommunikasjonssjef i Bane Nor eiendom, Stine Strachan, til ØB at de skal snakke mer med kommunen neste uke for å se på hvordan de kan sørge for at det er parkeringsplasser til togpassasjerene.

– Vi er glad for at folk bruker stasjonen på Myrvoll og reiser miljøvennlig med tog. Både kommunen og vi vil at det skal være plasser til dem, så vi håper å finne en løsning på dette om ikke så altfor lenge, uttaler Strachan.

- Avventer tilbakemelding

Virksomhetsleder i kommunen, Gry Larsen bekrefter at de er i dialog. Hun kommenterer:

– Jeg har ikke noen kommentar utover at kommunen har henvendt seg til Bane Nor med et forslag til løsning som vi avventer tilbakemelding på.