Parkveien er nyasfaltert. Nå graves det igjen, for å legges ned høyspentledning: – Jeg synes det er helt «høl i hue»

I Parkveien på Langhus er de i gang med å grave ned høyspentledningen. For kun kort tid siden ble veien nyasfaltert. Nabo reagerer.