Pårørende slår alarm om Ullerud Helsebygg

Flere har uavhengig av hverandre kontaktet Amta for å fortelle at behandlingen av ALS-syke på Ullerud ikke holder mål. Pårørende har ønsket å få fjernet sine kjære fra sykehjemmet, og en av familiene har allerede tatt steget.