Pasient ble nektet time hos fastlegen, fikk beskjed om at han skylder penger. Det kan skje deg også

En fortvilet mann i mossedistriktet forteller at han ikke får time hos fastlegen sin fordi han angivelig ikke har betalt for tidligere legetimer.