SKI: På grunn av vekslende vær og arbeider i Nordre Follo, har flere veier begynte å få hull i seg. Dette er noe som i verste fall kan føre til trafikkuhell og skader på bilen din.

I videoen på øb.no har ØBs journalist filmet strekningen på Søndre Tverrvei i retning Ski sentrum. I tillegg til dette har vi oppdaget hull i asfalten i Sanderveien. En leser forteller om et stort og dypt hull i veien ved avkjøringen til Bøleråsen, når man kommer fra Vevelstad, som er lett å kjøre i hvis ikke man er oppmerksom.

Det er flere sprekker og hull i veibanen som kan bli både dyre og skumle.

Se video med markeringer

I denne videoen har vi markert hullene i veibanen for deg, slik at du skal være obs på hvor de er:

Denne veien er en av de mest trafikkerte i Ski, men du må passe på når du kjører her, for her er det mange hull i veien, som er dype nok til å kunne gi deg en ubehagelig overraskelse. I denne videoen har vi markert med piler hvor hullene er.

Hva skjer?

Hvorfor oppstår det slike hull gang på gang, lurer du kanskje på?

På grunn av for eksempel store endringer i klimaet i Norge, kan asfalten sprekke opp. Da vil det lettere trekke vann og fukt ned, som igjen vil skape større skade. På asfalterte veier oppstår hull der det har oppstått en skade i dekket. Når det oppstår sprekker i dekket, veves de etter hvert sammen til et mønster av sprekker. Asfaltbiter mellom sprekkene brytes av, og det oppstår hull.

Eller det kan kanskje også komme fra veiarbeider og slitasje, for eksempel.

I en undersøkelse gjort september 2021 av Norstat for NAF, kom det frem at 4 av 10 bilister har fått skade på bilen som følge av dårlige veier.

Tall fra spørreundersøkelsen viste at de vanligste skadene var på dekk og felg. I snitt ville skadene koste bilistene 17.000 kroner.


Dette kan du gjøre

Om du skulle være så uheldig å skade bilen din i et av disse hullene, kan du sende innen skriftlig klage til Vegmyndighetene. Da må du gjøre følgende:

 • Beskrivelse av skaden

 • Hvor hendelsen fant sted

 • Årsak til hendelsen.

 • Det er viktig å kunne bevise hva som var årsaken til skaden,

 • Ta bilder på skadestedet.

 • I tillegg er det viktig å notere navn og telefonnummer til vitner.

Andre viktige momenter i en klage vil være:

 • Kjente det offentlige, dvs. stat, fylkeskommune eller kommune til feilen på veien?
 • Har det vært tid til å utbedre eller fjerne faren?
 • Kunne det ha vært varslet om forholdene?
 • Forelå handlingsalternativer eller lignende?
 • Har regelverk, instrukser, veinormaler og lignende blitt fulgt?
 • Foreligger en plan eller rutiner for vedlikehold og tilsyn.

For å kunne ilegges et ansvar, må veimyndighetene eller noen i deres tjeneste ha opptrådt uaktsomt. Her må det gjøres en samlet vurdering hvor alle forhold tas i betraktning.

Ta vår avstemning

ØB vil selvfølgelig følge opp denne saken videre. Tips oss gjerne om du finner hull i veien som vi burde advare andre mot.

Vi håper selvfølgelig at du ikke har gjort det, men vi spør likevel. Ta vår felggreper-undersøkelse.