Passasjerer evakuert etter gressbrann på Østfoldbanen ved Moss

Klokken 20.45 sa Arne Nurmi ved Øst 110-sentralen at de hadde kontroll.