Gå til sidens hovedinnhold

Påvirkningen på nærmiljøet har tatt all fokus i diskusjonen om plasseringen av nytt Oslo fengsel. La oss håpe at de innsatte også ofres en tanke i vurderingen

Justisdepartementets planlegging av nye Oslo fengsel har mildt sagt vært kontroversiell. Diskusjonene i media rundt plasseringen har vært dominert av hensyn som byutvikling, arbeidsplasser og sikkerhet. Men det er ingen som snakker om de som kommer til å bli påvirket aller mest av flyttingen – de innsatte.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette er ikke nytt. Også tidligere har departementet lagt for liten vekt på å bygge etter en standard som sikrer god rehabilitering av de innsatte. I så måte var både en renovering av gamle Botsen fengsel eller nybygg på Bredtvet arealmessig underdimensjonert.

Av veilederen for fengselsbygg følger det at fengsler bør ha minst 150 dekar tomteareal. Dersom departementets tidligere forslag om å bygge på Bredtvet hadde blitt tatt til følge, hadde nye Oslo fengsel blitt bygget på en tredjedel av dette. Den foreslåtte tomten på Kolbotn er på rundt 70 dekar. Kriminalomsorgen mener selv at det er uklokt å bygge på så lite areal.

Jussbuss har jobbet med fengselsrett i over 50 år. Gjennom vår saksbehandling møter vi stadig innsatte som opplever utstrakt isolasjon i fengsel, ofte som følge av bygningsmassen. Norge har gjentatte ganger fått internasjonal kritikk for utstrakt isolasjonsbruk. Også Sivilombudet har kritisert dette i sin særskilte melding fra 2019. Det er allment kjent at isolasjon går hardt utover rehabilitering og psykisk helse. Likevel legger Justisdepartementet opp til en løsning som vil øke isolasjonsbruken.

Vi ser med bekymring på et ensidig fokus på økonomiske og praktiske faktorer i vurderingen av plasseringen av nytt Oslo fengsel. Slike hensyn er viktige, men de kan ikke tillegges så stor vekt at de går på bekostning av de innsattes rehabilitering, som tross alt er et av hovedhensynene bak fengselsstraff. Justisdepartementet er nødt til å finne en tomt som også ivaretar de innsattes behov. Det er ikke holdbart å plassere Norges største fengsel på en alt for knapp tomt.

Kommentarer til denne saken