ØSTFOLDBANEN/FOLLOBANEN: Pendlerne på Østre linje må belage seg på å fortsette å vente på Ski stasjon.

Feilene på Follobanen, som har vist seg å ta lenger tid enn først antatt å reparere, har ført til at togene på linje R22 mellom Rakkestad og Oslo S er innstilt mellom Ski og Oslo S, skriver Nettavisen.

Det har ført til at pendlerne på Østre linje har måttet bytte tog på Ski stasjon, noe som innebærer en ekstra overgangstid på mellom 10 og 15 minutter.

Vil vedvare

Pressesjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, forteller til Nettavisen at pendlerne må forvente at den ekstra ventetiden vedvarer.

– Overgangstida i Ski er 11-12 minutter. Hvis denne skal blir kortere, må det i tilfelle legges en helt ny ruteplan for tog i begge retninger og som er robust nok til at det ikke oppstår forsinkelser som igjen gjør at overgangstida ikke holder, forklarer Lundeby.

Han legger til at det i denne omgang ikke er vurdert endringer på R22s ruteplan.

Før Follobanen åpnet gikk R22 helt inn til Oslo S. Lundeby forteller at det ikke lenger lar seg gjennomføre.

– Før Follobanen åpnet, var alle togene planlagt å kjøre etter hverandre på strekningen Ski – Oslo S. Tog med få eller ingen stopp var planlagt slik at de passerte Ski så lenge etter tog med stopp på alle stasjoner. Ved Follobanens åpning kunne tog med få stopp kjøres helt uavhengig av linje L2, og legger til:

– For Østre linje, for eksempel, er avgangstiden fra Ski mot Oslo fire minutter bak L2 – om R22 kjører til Oslo, vil de bruke en drøy halvtime, og komme til Oslo når toget fra Moss kommer. Sistnevnte vil da komme ytterligere tre minutter bak der igjen.