Gå til sidens hovedinnhold

Årets frekkeste fra Ap

Pensjonsordning

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I ØB kan vi lese årets frekkeste fra Arbeiderpartiet, under overskriften «Forutsigbar og rettferdig pensjonsendring». Er det noe folk har fått med seg, så er det at det var Arbeiderpartiet som lanserte og innførte den forhatte pensjonsreformen, som hadde ett eneste mål, nemlig å spare penger for staten. Fremskrittspartiet har stått alene på Stortinget om å være imot, stemme imot og fortsatt være imot denne nye innretningen som bevisst svekker pensjonistenes kjøpekraft hvert eneste år.

Like dårlige modeller

Men nå er altså Ap frekke nok til å fremstille det som om de vil ha en rettferdig pensjon og det skal de gjøre ved å fjerne en urettferdig ordning de innførte og erstatte den med en ny urettferdig ordning. Arbeiderpartiet har nylig tatt til ordet for en ny modell som fortsatt skal frata pensjonistene penger de har rett på. Det er en fortsatt underregulering av pensjonen, bare innrettet litt annerledes. Ap ønsker å erstatte en dårlig modell, med en ny dårlig modell. I år med en reallønnsvekst på over 1,5 prosent, vil den faktisk slå enda dårligere ut enn dagens ordning. Ap har selv innrømmet at over tid vil deres foreslåtte modell slå ut omtrent likt som dagens modell.

Frp står alene

Frp mener at pensjoner skal reguleres med samme prosentvise utvikling som lønnsmottagere. Det er ikke riktig at de som gjennom et langt liv har bidratt til Norges velstand ikke skal ta del i den samme velstandsutviklingen som den øvrige befolkningen fordi de er pensjonister. Men der står Frp alene og vi er derfor stolt av å ha fått til andre forbedringer for pensjonistene.

Regjeringen har altså ikke sittet stille. Frp har fått gjennomslag for økt minstefradrag for pensjonsinntekt i revidert nasjonalbudsjett, noe som gir en samlet skattelettelse på om lag 840 millioner kroner. Vi har redusert avkortningen av pensjonen for gifte og samboende pensjonister med til sammen 8 000 kroner for et par. I budsjett etter budsjett har Frp kranglet seg frem til å redusere avkortingen. Gjennom flere runder har vi fått gjennomslag for dette og samlet over år, har samboere og ektepar fått betydelig økt økonomisk handlingsrom, takket være at Frp alltid har hatt dette høyt på forhandlingsblokka.

Lar seg ikke lure

For enslige minstepensjonister har vi fått til et særskilt løft på 4 000 kroner ekstra i året, og fra 1. september får de nok en slik økning. Dette er viktige grep som betyr mest for dem som har minst fra før av.

I tillegg sørger Frp for lavere skatter og avgifter, som gjør at pensjonistene får beholde enda mer av sine egne penger. Det er godt å oppleve at pensjonistene selv ikke lar seg lure av Ap. Aviser og sosiale medier har flommet over av kommentarer fra sinte pensjonister som godt vet hvem som tok fra dem rettmessig pensjon og hvem som fortsatt ønsker at det skal være slik.

Kommentarer til denne saken