Pinsemenighet ønsker å etablere kristen friskole i Nordre Follo fra neste høst

Hans Nielsen Hauges grunnskole Follo AS har søkt Utdanningsdirektoratet om godkjenning av en skole for 1. til 10. klasse med 280 plasser. Hvor skolen skal plasseres, vet de ennå ikke. Om kommunen har en tom skole, sier de ja takk.