– Ja, dette er landøyda. Den har alle kjennetegnene, sier Ole Martin Eklo, seniorforsker ved NIBIO og professor i ugress på NMBU.

Moss Avis har bedt han bli med for å identifisere den gule planten som vokser langs E6 i distriktet.

– Planten er ganske utbredt. Den sprer seg med fnokk, på samme måte som løvetann. Det er tydelig at den sprer seg langs veien, sier Eklo.

Professoren sier at han også tidligere har observert landøyda langs E6 i vårt distrikt.

Dødelig giftig

Nestlederen i Norges bondelag, Bjørn Gimming, sier at planten er ekstremt giftig:

– Landøyda er dødelig giftig for storfe, hest og menneske. Det er kun en liten mengde som skal til. Man trenger bare få i seg en bit på størrelse med en negl av røttene, sier han.

– Det er svært bekymringsfullt hvis den finnes i større kvanta i veikanten, og jeg håper de som har ansvar for disse arealene vil ta grep for å hindre at den sprer seg, sier Bjørn Gimming.

Giftig

Det er Ann-Kristin Løes, seniorforsker i Norsk senter for økologisk landbruk på Tingvoll, som tipset Moss Avis om den giftige planten:

– Jeg kjørte nylig langs E6 nordover fra Moss, og registrerte store mengder av planten landøyda i veikanten.  Planten er ikke svartelistet, men det burde den vært. Hvis den sprer seg fra veikantene og inn i bondens enger er den giftig, spesielt for hest og storfe, sier Løes til Moss Avis.

– Landøyda har vært brukt som prydplante, og den ser pen ut, men hvis den kommer inn i kulturlandskapet, er den farlig. Det skal mye til at dyra spiser den på beite, men hvis landøyda blir blandet inn i høy eller silo er den svært farlig for dyra, sier Løes.

– Blomsten er gul og har store bladrosetter. Den er pen, men den må ikke spre seg. Vegvesenet burde ta ansvar for bekjempe bestander langs E6, sier Ann-Kristin Løes.

Ukjent

Fungerende seksjonsleder for drift i Statens vegvesen, Magne Lerfaldet, sier han er helt ukjent med planten og at det skal være en forekomst nær E6.

– Generelt har vi ikke noen aksjon mot giftige planter som ikke står på svartelista. Men vi driver med årlig bekjempelse langs E6 av noen av de svartelistede artene som er mest aktive, som kjempebjørnekjeks og parkslirekne, sier han.

Plantevernleksikonet til Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) skriver om landøyda at den er giftig for storfe og hest, men den vrakes vanligvis av husdyrene. Den inneholder giftige alkaloider som ødelegger leveren og skader tarmkanalen. Tørking til høy, eller nedlegging av plantene i silo, fjerner ikke giftvirkningen.