Po­ka­ler og me­dal­je­dryss for Move On

Ett NM og to EM har gitt fle­re me­dal­jer, po­ka­ler og gode re­sul­ta­ter enn noen gang før for dan­se­klub­ben Move On i Ski. Og fort­satt er det man­ge sto­re kon­kur­ran­ser igjen før jul ...