SKI: – Jeg registrerer at beboerne i området ikke er nevnt med et eneste ord, sa advokat Terje Døvik under et åpnet folkemøte i Ski mandag kveld.

Tema for kvelden var det nye beredskapssenteret til politiet, som er foreslått lagt til Taraldrud.

Døvik representerer to av beboerne i området. Han er overrasket over at beboerne ikke er blitt involvert når det er snakk om så fundamentale ting som egne boliger.

Både justis- og beredskapsdepartementet og Asplan Viak, som har vært med på å utforme planprogrammet, lovet at de skal ta kontakt sporenstreks.

24. oktober ble nyheten sluppet om at departementet går inn for Taraldrud, nord i Ski kommune, som plassering av det nye beredskapssenteret til politiet, som blant annet skal huse anti-terror-gruppen Beredskapstroppen, bombegruppen og gissel- og forhandlertjenesten.

Statlig plan for området

Konferansesalen på hotellet i Ski var langt i fra fylt opp. Et titalls personer hadde møtt frem, blant dem ordfører Tuva Moflag (Ap) og et knippe andre lokalpolitikere.

Fra scenen ble det gjort rede for senterets funksjon, fremgangsplan og hvilke konsekvenser man ser for seg at det vil ha for nærmiljøet.

I planprogrammet skisseres det et inngjerdet og lukket område på vestsiden av E6, ved Taraldrud gård, og et område på østsiden i Taraldrudåsen.

– Vi ser frem til et godt samarbeid med kommunen, lokalbefolkningen og lokalmiljøet, sa Magnus Skaar fra politiavdelingen i departementet.

Senteret er planlagt ferdigstilt i 2021. Man tar sikte på å begynne byggingen i starten av 2018. Normalt er det kommunen som står for utformingen av reguleringsplan, men i dette tilfellet er det blitt valgt en statlig reguleringsplan, hvor kommunal- og moderniseringsdepartementet er reguleringsmyndighet.

Endret trusselbilde

Byggingen av senteret ble kraftig aktualisert etter terrorangrepene 22. juli 2011. Tre år senere ble trusselnivået i Norge hevet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Senere har man sett flere blodige terrorangrep i vest-Europa.

Ole Vidar Dahl fra Oslo-politiet leder de enhetene som skal inn i det nye senteret. Anlegget vil ligge godt skjermet i terrenget, tett ved E6. Støyvoller skal skjerme senteret for innsyn, samtidig som det skal ta vekk en del av støyen. Adkomst vil være fra en fjerde arm i rundkjøringen ved Taraldrud-krysset, sør for det planlagte området.

Les mer om politiets nye beredskapssenter:

Den mest markante støyen vil komme fra politihelikoptrene, som vil være stasjonert på Taraldrud. Dahl ønsker tre helikoptre mot dagens to, men anfører at støyen ikke vil være verre enn nå, det tredje skal sørge for at det alltid er dekning og at nedetiden blir kortere.

– Støybildet vil bli tilnærmet likt. Vi erfarer at det å få politiøyne og -ører opp i luften er ekstremt effektivt, sa han under folkemøtet.

I tillegg vil befolkningen oppleve flere politipatruljer i området. Beredskapstroppen øver halvparten av tiden. Resten patruljerer de.

Høringsfristen går ut 7. desember.

Helikoptrene skal fly utenom boligområdene

Senteret vil ha rundt 300 ansatte. Noen nye arbeidsplasser vil også tilflyte kommunen, ved at det opprettes stillinger for drift og administrasjon av beredskapssenteret. De aller fleste vil bli flyttet fra de basene de er stasjonert på i dag.

– Det som blir viktig er å legge opp traseer for innflyving og utflyving som i minst mulig grad berører boligområdene, sa Petter Christensen fra Asplan Viak.

Det er først og fremst Tårnåsen, Ødegården, Sofiemyr og Bjørndal i Oslo som vil merke det mest.