Politibetjent avfyrte skudd i politigarasjen i Ski - må ta sin straff

Spesialenheten for politisaker han konkludert med at politimannens opptreden var i strid med flere av politiets grunnleggende sikkerhetsreglene for behandling av våpen.

Spesialenheten for politisaker han konkludert med at politimannens opptreden var i strid med flere av politiets grunnleggende sikkerhetsreglene for behandling av våpen. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

SKI: Spesialenheten for politisaker har vedtatt at politibetjenten som avfyrte et vådeskudd i garasjen på Follo politistasjon 12. januar i fjor, skal straffes med en bot på 10.000 kroner subsidiært 20 dagers fengsel.

Politibetjenten, som av leder for Operativ seksjon ved Follo politidistrikt omtales som "en av de mest erfarne operative tjenestepersonene og kanskje den mest kompetente våpeninstruktøren i politidistriktet" har vedtatt forelegget.

Glemte at pistolen var ladd

I forbindelse med innføringen av midlertidig bevæpning av politiet, som varte i 14 måneder, ble det gitt en instruks om at pistolen skal være ladd med patron i kammeret.

Den 12. januar, før politibetjenten og en kollega setter seg i en tjenestebil i politigarasjen, trekker han våpenet sitt og sikter på et brannslukningsapparat festet i bagasjerommet på en annen politibil.

Til Spesialenheten har betjenten forklart at han glemte at pistolen var ladd.

Strider med grunnleggende sikkerhetsregler

Spesialenheten skriver i sin vurdering "at det å avfyre skarpe skudd i en slik situasjon kan bebreides ham i en slik grad at det er klart uaktsomt i strafferettslig forstand."

I vurderingen skriver Spesialenheten at politiet har fire "Grunnleggende sikkerhetsregler" for behandling av våpen.

  • Alle våpen er alltid ladd!
  • Hold finger borte fra avtrekkeren til siktene er på målet!
  • Ikke sikt på noe/noen du ikke er villig til å beskyte!
  • Vær sikker på ditt mål og hva som er bak!

De konkluderer med at politibetjentens opptreden var i strid med flere av dem.

Vådeskudd

Et vådeskudd er en betegnelse for et skudd som blir avfyrt ukontrollert. Betegnelsen brukes om både skarpe og løse skudd.

Eksempler er avfyring av gjenglemt patron under rengjøring av våpenet og avfyring av våpen på skytebane når skyteleder har gitt ordre om ildstans, eventuelt ikke gitt ordre om ild. Også skudd som avfyres under tømming av våpen regnes som vådeskudd.

Alle vådeskudd blir i prinsippet regnet som unødvendige og skal unngås, da det lett kan oppstå en farlig situasjon, og gjerne livstruende når det er skarp ammunisjon innvolvert. En person som avfyrer et vådeskudd, kan således være strafferettslig ansvarlig for handlingen.

Vådeskudd kan være dødsårsak. Dette kan feks. forekomme under jakt, skytesport eller bruk av politi og forsvar.

Kilde: Wikipedia

Raskt tilbake i tjeneste

Daværende politimester i Follo politidistrikt, Arne Jørgen Olafsen, sier at han benyttet seg av faglig ekspertise for å håndtere saken i ettertid. De konkluderte at tjenestepersonen skulle så raskt tilbake i tjeneste som mulig.

– Vi har foretatt oss en god del ting, og saken ble brukt i læringsøyemed, sier han.

I løpet av perioden med midlertidig bevæpning fyrte politiet av minst 25 vådeskudd. 15 av disse ble etterforsket og i seks av tilfellene konkluderte Spesialenheten med at straffeloven var brutt og skrev ut forelegg, skriver VG.

En oversikt avisen har hentet inn fra Spesialenheten, viser at til sammen fire vådeskudd ble felt for det samme i perioden mellom 2004 og 2014.

– Det er klart at en bevæpning har stort farepotenisale, sier Olafsen, som ikke vil fortelle hva han personlig mener om bevæpning av politiet.

Olafsen er nemlig oppnevnt av Regjeringen til et utvalg som skal vurdere fremtidig bevæpning av politiet, og forklarer at han vil gå inn i dette arbeidet med en "open mind".

 

Artikkeltags