NTB: Politiet sier de ser seg nødt til å ta dette grepet for å sikre at de som er i en nødsituasjon skal få tilgang på nødpass. Produksjonsproblemene med pass gjelder også nødpass.

– Vi har stor forståelse for at mange er fortvilet og frustrerte. Det er trist for de som ikke får reist på ferien de har gledet seg til. Men siden det ikke er nok nødpass til alle, må vi sørge for at de som virkelig trenger det får det, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i politidirektoratet.

Politiet skriver at de som har hatt time på passkontoret, samt bestilt utenlandsreise senest 28. april, også vil få nødpass.

Gjelder ikke feriereisende

Politidirektoratet presiserer at feriereiser ikke faller under de nye kriteriene.

Den som søker om å få nødpass må dokumentere at de oppfyller kriteriene. Detaljer om kriteriene ligger ute på politiet.no. Der står det også hva slags dokumentasjon du må ha med deg til passkøen.

– Vi overvåker situasjonen nøye, og vil justere kriteriene hvis de ikke har god nok effekt eller at tilgangen på nødpass endrer seg, sier Vandvik.

Kriteriene er formulert slik:

«Det er bare du som er i en nødssituasjon eller du som har særlige grunner som kan søke om nødpass. Feriereiser, bryllup, dåp, konfirmasjon og lignende markeringer faller dessverre ikke under kriteriene.»

Må dokumenteres

Politiet skriver at folk med følgende behov vil kunne få nødpass:

Reise hjem til bostedsland, hente mindreårige barn for retur til bostedsland, nødvendig medisinsk behandling i utlandet, alvorlig sykdom eller skade i nær familie i utlandet, reise i forbindelse med samfunnskritisk funksjon.

Dem som oppfyller disse kravene, må dokumentere det til politiet.

Politiet vil gjøre en vurdering av behovet og dokumentasjonen til passøkere. Dokumentasjonen må være på norsk eller engelsk. Det må i tillegg vises fram dokumentasjon av reiseplanen.

Politiet gjentar også oppfordringen til alle om ikke å bestille ferietur utenlands før de har fått ordnet seg pass.

Utvidet åpningstidene

Det har den siste tiden vært stort pågang etter pass, og lang ventetid for å få pass. Når ØB sjekker timebestilling på politistasjonen i Ski fredag ettermiddag, er første ledige time i oktober.

Timebestilling til pass og ID-kort finner du på politiet.no.

I slutten av april gikk politiet ut og ba alle uten umiddelbart behov for pass om å vente til høsten.

– Dette er en utfordrende situasjon, men vi gjør det vi kan for at de fleste skal få enten pass eller nasjonalt ID-kort før sommeren. Det er derfor vi nå ser oss nødt til å be innbyggerne om å velge en av delene, eller vente hvis de kan. Slik får vi utnyttet den tilgjengelige kapasiteten best mulig, sa avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik, i en pressemelding, ifølge NTB.

Personer som skal reise innenfor EU og EØS oppfordres av politiet til å velge et nasjonalt ID-kort med reiserett.

– Dersom du kun trenger legitimasjon, er dette et meget godt alternativ, sa han.

Også lokalt i Ski ble det satt inn tiltak tidligere i vår.

– Vi har iverksatt en mengde tiltak for å få ned etterslepet. Ved passkontoret i Ski vil vi fra 3. mai ha åpent alle hverdager fra 0830 til 2030. I tillegg til at vi vil fylle opp samtlige skranker ved kontoret og også holde åpent lørdager og søndager i en periode fremover, sa seksjonssjef forvaltningsseksjonen, Heidi Vinsrud, da ØB snakket med henne om utfordringene i slutten av mars i år.