Espen Thunestvedt har jobbet tre år på forebyggende avdeling ved politiet i Follo. I løpet av sin tid på forebyggende avdeling, har politimannen sett en utvikling som bekymrer ham:

– Mange av ungdommene som kommer på såkalt bekymringssamtale til meg, er stressa. Jeg ser det så snart de kommer inn døra, og når jeg begynner å prate med dem så kommer det ofte frem at de bruker mobilen mye. På morgenen, på skolen og hjemme – og så tar de den med inn på soverommet når de skal sove. Hjernen blir stimulert hele tiden, sier Thunestvedt til Nettavisen, og fortsetter:

– Dette gjør noe med ungdommen. Det gjør noe med alle mennesker. Man får aldri hvile, og da får man mindre overskudd og energi. Dette blir en ond syklus som kan få utløp i rusmidler, gjerne hasj eller alkohol, fordi det blir ungdommens måte å koble av på. Kanskje kjenner de ikke til andre metoder.

Far sjekket telefonen ofte

I håp om å skape en bevisstgjøring rundt konsekvensene av økt mobilbruk, har Thunestvedt skrevet et innlegg på Politiet i Follo sin Facebook-side.

Innlegget er i skrivende stund delt over 1.300 ganger, og mange kommenterer at de er enige med Thunestvedt i at økt mobilbruk kan ha svært uheldige konsekvenser for barn og unge, men også voksne.

I innlegget trekker Thunestvedt frem en historie om en bekymringssamtale han hadde med en ungdom og hans far, der gutten hadde begynt å eksperimentere med rus.

I løpet av samtalen, la Thunestvedt merke til at faren sjekket telefonen sin ofte. Han kommenterte det ikke direkte, men snakket i stedet litt om sine egne rutiner når det kom til mobilbruk hjemme, nemlig at han la mobilen i en skuff slik at han kunne fokusere på barna sine.

«Tre-fire måneder seinere ringte telefonen min. En oppstemt, blid stemme var å høre i den andre enden. «Hei Espen, jeg må bare fortelle deg noe. Etter at jeg var hos deg innførte jeg de samme rutinene hjemme, og det har vært helt fantastisk. Gutten har helt sluttet med rus, og han har gått opp flere karakterer på skoleprøvene sine. Vi har begynt å trene sammen, og hele familien har det rett og slett bedre.»

– Det var en fantastisk fin telefon å få, sier Thunestvedt, og understreker at han ikke tror at fraværet av fars mobiltelefon var den eneste årsaken til guttens fremgang.

– Jeg mener ikke at man skal slutte å bruke smarttelefon, men at man må være bevisst på økt mobilbruk kan føre med seg. Man mister den gode samtalen og det kan gå utover de nære relasjonene, mener politimannen.

Les hele innlegget her:

 

Ungdommene er enige

Thunestvedt snakker mye med ungdom når han er på skolebesøk eller holder foredrag. Nylig tok han økt mobilbruk opp som en årsak til narkotikabruk blant ungdom, og da kom flere av ungdommene bort til ham etter foredraget og mente at han traff spikeren på hodet.

– Dette er naturligvis min opplevelse. Det er dette jeg sitter igjen med etter å ha pratet med ungdommer gjennom mange år, nemlig at økt mobilbruk fører til økt stressnivå, som igjen kan føre til at ungdommene eksperimenterer med narkotika og alkohol for å kunne koble av.

Han understreker at mobilbruk ikke er den eneste årsaken til at enkelte ungdommer eksperimenterer med rus, men at bildet er sammensatt.

– Foreldre må være gode rollemodeller

Likevel er det ingen tvil om at politimannen er inne på noe når han peker på at økt mobilbruk kan være helseskadelig.

Det finnes mye forskning som viser at sosiale medier kan være skadelig for unges mentale helse, og at barn ned i åtteårsalderen opplever sosiale medier som stressende.

Ifølge en undersøkelse fra 2015, sjekker 28 prosent av nordmenn telefonen innen fem minutter før leggetid, mens 78 prosent er inne på mobilen i løpet av den siste timen før de legger seg. Vi starter i tillegg dagen med mobiltelefonen i hånda. Over halvparten av oss, 53 prosent, sjekker telefonen innen et kvarter etter vi har våknet.

Så hva kan vi gjøre for å begrense mobilbruken? Thunestvedt har flere forslag:

– For det første må foreldre gå foran som et godt eksempel ved å legge vekk mobilen når man er sammen som familie. I tillegg mener jeg at en mobilfri skole kunne vært et godt tiltak, sier Thunestvedt, og avslutter:

– Men først og fremst så trenger vi en god samfunnsdebatt rundt hvilken retning vi ønsker at samfunnet skal ta. Vi trenger en bevisstgjøring rundt de konsekvensene det har å la mobilen ta så mye av oppmerksomheten vår hver eneste dag.