Politiet la ned 14 grupper på Snapchat etter narkotikasalg i Follo

Politiets egen Nettpatrulje har de siste dagene avdekket og stengt flere salgskanaler av narkotika på nettet. Det er for tidkrevende å etterforske selgerne