Totalt legges det ut nærmere 200.000 timer for bestilling av pass fram mot sommeren, opplyser Politidirektoratet.

– Vi har i møter med politimestrene i Øst, Sørøst og Oslo politidistrikt blitt enige om å øke antall timer og ressurser slik at situasjonen bedres umiddelbart. Vi må i fellesskap jobbe for å dekke passbehovet i østlandsområdet, sier Ole B. Sæverud, leder av politifagavdelingen i Politidirektoratet.

De tre politidistriktene har nå ansatt til sammen 30 nye medarbeidere, både faste og vikarer. Noen av disse er fortsatt under opplæring.

Politidirektoratet mener de tre politidistriktene dermed klarer å møte etterspørselen etter timer for bestilling av pass før sommerferien. I perioden fra mars til august i fjor ble det registrert omtrent 185.000 pass-søknader i disse distriktene.

39.000 nye passtimer i Øst politidistrikt

I Øst politidistrikt legges det ut næmere 39.000 nye passtimer frem mot sommeren.

– Vi holder lenger åpent på ettermiddag, kveldstid og lørdager i Lillestrøm fra 18. mars og fremover. Fra førsten av mai utvider vi antall langdager fra en langdag ved Grålum i Sarpsborg til fire langdager og fra en langdag til to langdager ved Ski, opplyser leder ved Forvaltningsseksjonen, Heidi Vinsrud i en pressemelding.

I tillegg legges det ut ekstra bookingtimer de fleste lørdagene i mars og april.

– Ved å gjøre disse grepene nå før påske vil Øst politidistrikt ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere passbehovet frem mot sommeren i vårt politidistrikt, sier Vinsrud.

150 dager frem i tid

Fra før var det mulig å bestille time 90 dager i forkant i de tre distriktene der ventetiden har vært lang. Ettersom det viste seg å ikke være tilstrekkelig, er det nå åpnet for timebestilling 150 dager fram i tid.

Det tar inntil ti dager å få et nytt pass. Politiet oppfordrer de som må ha nytt pass før sommeren om å avvente med å bestille time. Og de som ikke trenger pass før sommerferie, bes om å vente til august med å bestille time.

– Det vil bli lagt ut tilstrekkelig antall timer til å dekke behovet fremover, sier Sæverud.

LES OGSÅ: Alf har prøvd fire ulike passkontor: – Umulig å skaffe seg nytt pass

LES OGSÅ: I fjor sa statsråden at ventetiden for nytt pass var uakseptabel. Nå er den nesten dobbelt så lang