NTB: − Politiets viktigste jobb er å trygge befolkningen. Den sikkerhetspolitiske situasjonen tas på største alvor, og politiet er forberedt på å bidra til å skape trygghet som en del av samfunnets samlede beredskap, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet i en pressemelding.

Hun understreker at det ikke foreligger noen konkret trussel mot Norge, men at politiet har iverksatt flere tiltak for å sikre en best mulig beredskap i en usikker tid.

– Tiltakene handler om å bidra til å redusere sårbarhet og øke sikkerheten rundt samfunnskritisk infrastruktur, forklarer Vangen.

Politiet har bedt om bistand fra Forsvaret til vakthold, både synlige og ikke-synlige tiltak på en rekke steder. Detaljene vil ikke bli offentliggjort, presiserer politiet.

− Politiet vil samarbeide med Forsvaret for å sikre en best mulig beredskap rundt samfunnskritiske objekter innen petroleumssektoren. Det vil blant annet innføres økt patruljering og styrket vakthold flere steder, sier Vangen.