Ingen lokale ble spurt – departementet hentet mat og drikke fra Kongsberg da grunnsteinen ble lagt ned på Taraldrud

Da 250 gjester skulle få mat og drikke under grunnsteinsnedleggelsen på Taraldrud i august, valgte Justisdepartementet et firma i Kongsberg som leverandør. Ingen lokale ble spurt.