FLØYSBONN: Oppegård kommune skal legge reservevannledning fra Oslo til Oppegård ved beredskapssenteret. Derfor blir det anleggsarbeider i Fløisbonnveien fra 29. oktober til 15. februar. Fra 29. oktober ti 22. november er den østre delen stengt, og deretter blir den vestre delen stengt frem til 15. februar.

  • Les også: Snart legges turveien om på Taraldrud

3,6 kilometer ny vannledning skal bygges fra Åsland, delvis langs lysløypetrassen over Grønlia og langs Fløisbonnveien til Sofiemyr.

Entreprenøren lager en alternativ turvei i traseen for skiløypa sør for Fløisbonnveien, men den er lite fremkommelig for barnevogner og lignende. Oppegård kommune anbefaler derfor folk å ta andre veier inn i marka:

  • Nordover kan du gå til Ødegården, krysse oldtidsveien og ta tverrforbindelsen, nå med lys, i retning Åsland og videre inn i marka.
  • Sydover kan du gå inn bak OMA gjenbruksbutikk og gå sydover for å komme over E6 til marka ved viltkryssingen.

Neste høst skal en ny tur- og skiløype stå klar. Den krysser over E6 nær Taraldrudkrysset, i stedet for dagens løsning der man må ta av seg skiene under E6.